Gå til indhold
Your Rainbow Panorama

ARoS

Foto: Anders Trærup

Ny wayfinding og en demokratisering af kunsten: En museumsoplevelse i øjenhøjde med gæsten gennem personlige fortællinger.

ARoS har som kultur-test-lab i Kickstart Kulturturismen udviklet en ny museumsoplevelse, der både vækker gæsternes nysgerrighed på nye værker og inspirerer dem til at sprede sig over hele museet.

Det er lykkedes det aarhusianske kunstmuseum at gøre kunsten tilgængelig for nye målgrupper med, Another Story.

9 ud af 10 gæster, der beskriver sig som ikke vante-museumsgæster er meget positive over det nye tiltag. Flere besøgende oplever, at den nye formidling skaber en relation til værkerne og gør det lettere at tale om kunsten. 

ARoS fortsætter som Kultur-Test-Lab i Kickstart Kulturturismen 2022, hvor de vil arbejde imod en fremadrettet implementering af deres nye oplevelsesformat. 

 

Formidlingschef Marianne Grymer Bargeman fortæller, at det har været enormt lærerigt at deltage i Kickstart Kulturturismen, og fortsætter:

Det har især skærpet mit fokus på, hvordan vi måler værdien af det arbejde, vi laver. Det var bl.a. glædeligt at erfare, at den gruppe, som ikke opfatter sig selv som vante museumsgæster, tilkendegav, at vores nye initiativ Another Story gav dem en relation til kunsten og noget at tale om. Projektet har også medvirket til, at vi har fået udbygget vores netværk i byen.

Marianne Grymer Bargeman, tidligere Formidlingschef på ARoS

 

UDFORDRINGEN

Til trods for at være Aarhus’ kulturelle omdrejningspunkt, oplevede ARoS, at museet ikke var for alle.  Særligt personer, der beskrev sig selv som ikke vante museumsgæster, mødte kunsten og museet med en vis ærefrygt og distancering.

For at demokratisere kunstoplevelsen og dermed gør museet tilgængeligt for nye brugere, ønskede ARoS at skabe en oplevelse i øjenhøjde med museumsgæsten. Fremfor at tale distanceret om kunst, ville museet flytte samtalen til, hvad kunst gør ved os.

Dertil ønskede ARoS at skabe en alternativ wayfinding for at skabe et bedre gæste-flow på museet og dermed også imødekomme restriktionerne om afstand i forbindelse med COVID-19.

 

RESULTATER

Som kultur-test-lab udviklede ARoS en løsning på museets udfordringer. Det nye formidlingstiltag Another Story er en analog guide til museet, hvor kendte personer som Mads Mikkelsen, Emma Holten, Søren Brostrøm og Stine Goya såvel som almindelige århusianere fortæller om deres yndlingsværker på museet. Et greb som museets ikke-brugere har taget godt imod:

Jeg bliver nysgerrig på, hvad har de valgt og hvorfor det, det synes jeg faktisk kunne være sjovt. Både de mennesker man ikke kan lide og dem man kan lide.

Citat fra ARoS’ evaluering af projektet.

 

Publikum udvælger selv hvilken guide og personfortælling, de vil følge, og bliver gennem oplevelsen ført gennem museet af forskellige ruter. Another Story fungerer som en ny wayfinding for museumsgæsterne og gør det nemmere at bruge museet.

Tilbagemeldingerne på Another Story er overvejende positive og størstedelen af de ikke vante museumsgæster fortæller, at de personlige fortællinger vækkede deres nysgerrighed og gjorde kunsten mere tilgængelig.

 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Læs mere om Kultur-Test-Lab'ets udfordring, løsning og resultater i nedenstående casebeskrivelse. Casebeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere om Kickstart Kulturturismen

Kickstart Kulturturismen
Kickstart Kulturturismen
Aktiviteter
KULTUR-TEST-LABS
M/S Museet for Søfart
Afholdte webinarer
Gangbro på SMK med turister
Rapporter om kulturgæsten

Get Social: