Wonderful Copenhagen
Your Rainbow Panorama

ARoS

En bedre gæsteoplevelse gennem personlige historier i øjenhøjde

ARoS er et af Nordeuropas største kunstmuseer, som årligt modtager omkring en million besøgende gæster. Museet har en vision om at være blandt verdens førende kunstmuseer, og derfor var det en udfordring for ARoS, da museet måtte lukke ned pga. COVID-19. 

ARoS vil i Kickstart Kulturturismen arbejde med at gøre det sjovere og nemmere at bruge museet ved at skabe en form for stisystem, som drives af gæstens nysgerrighed, både til og gennem museet. Målet er at øge sandsynligheden for at besøget opleves som meningsfuldt og give gæsten lyst til at komme igen. Det konkrete koncept går ud på, at en mangfoldig gruppe af mennesker (kendte, ukendte, store, små, lokale, udlændinge, kunstnere m.fl.) deler deres historie om et særligt kunstværk på ARoS. Vi skal væk fra at tale distanceret om kunst og i stedet tale om, hvad kunsten gør ved os.

ARoS tænker lige nu i mange forskellige form for løsninger; analogt, digitalt via app, på skærme rundt i byen eller på museet. ARoS ønsker at gæsten inspireres til sammensætte sin egen oplevelsesrute på museet på baggrund af de forskellige menneskers historier om særlige kunstværker.

Klik her for at læse om de 16 andre kultur-test-labs og deres løsningsideer.