The Royal Danish Opera House

Udvikling af hovedstaden som  kulturdestination

Foto: Eleonora Costi

Initiativ 5

Situationen

Kultur er et helt centralt konkurrenceparameter for hovedstaden i kampen om at tiltrække turister. Kulturoplevelser er blandt de vigtigste reason-to-go for storbyturister og skaber dermed også indtægter for hoteller, restauranter og butikker. Inden COVID-19 lå hovedstadens kulturtilbud middelmådigt i sammenligningen med andre europæiske storbyer, og COVID-19 har yderligere påvirket både turisternes efterspørgsel efter kulturtilbud og kulturaktørernes muligheder for at udbyde disse. Derfor er en styrkelse af kulturen i hovedstaden en vigtig faktor til at genoprette turismen og samtidigt også sikre en kreativ og spændende by for de lokale. Det kræver nytænkning og innovative løsninger at imødekomme de nye krav til oplevelser, ændret forbrugeradfærd og udfordrede forretningsvilkår for kulturerhvervet.

Initiativ: Udvikling af hovedstaden som kulturdestination 
Hovedstadens kulturpartnere bistås i at nytænke deres oplevelsestilbud til nye målgrupper og de ændrede adfærdsmønstre som COVID-19 har medført, så der kan skabes omsætning hos hovedstadens kulturinstitutioner. På den længere bane skal en samlet indsats på tværs af aktører styrke hovedstadens internationale konkurrenceposition med fælles indsigt og fokus på byens kulturelle institutioner, events og turismeerhverv.

Aktiviteter i 2021

  • Ny viden skal omsættes til handling og nye rejsemønstre og rejseværdier identificeres i lyset af COVID-19 og sættes i relation til kulturpræferencer og -forbrug. Videndeling, dialog og netværk skal sikre konkret handling, og at kulturpartnerne fortsat har fokus på turisme som strategisk forretningsområde.
  • Gennemførelse af produkt- og forretningsudvikling gennem testlabs for at styrke kulturinstitutionernes forretningsmodel og oplevelsestilbud. Indsatsen bygger oven på projektet Kickstart Kulturturismen og spiller sammen med Copenhagen Travel Lab, og vil i regi af genopretningen af hovedstadens turisme have ekstra fokus på de kulturpartnere, der er hårdest ramt af fraværet af internationale turister i hovedstaden.
  • Julen rummer et uforløst potentiale for at tiltrække turister og booste julehandelen gennem nye kulturoplevelser, indbydende aktiviteter og juleudsmykning mm. i byrummet. Der udvikles derfor et koncept og en samlende ramme for markedsføringen for København som europæisk julehovedstad i 2021.
  • Der igangsættes en analyse for at få viden om, hvad der skal til for at styrke hovedstadens konkurrenceposition internationalt vis-a-vis andre metropoler og på den baggrund udvikle og positionere hovedstaden som kulturdestination.
  • Der nedsættes en arbejdsgruppe med kultur-, erhverv- og turismeaktører samt kommune, der med udgangspunkt i analysens indsigter skal komme med forslag til, hvordan hovedstaden kan løftes op i en ny kulturliga.

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante interessenter, herunder Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, relevante kultur- og erhvervsaktører, Københavns Kommune og VisitDenmark.

Til forsiden af Comeback Copenhagen