MOSAIK - small header logo
Mosaik

Strategisk tilgang til SoMe

20.10.2023

Det kræver et grundigt forarbejde og en fælles indsats på tværs af organisationen, hvis man vil have en stemme i strømmen af indhold på de sociale medier. Følg disse tre trin som en guide til planlægning og produktion af indhold til jeres sociale medier.

#1: Definér indholdsstrategi og årshjul


Start med at udvælge hvilke strategiske historier, der er relevante for jeres brand, kernefortælling og identitet. De strategiske historier skal danne ramme for det indhold, I planlægger på jeres sociale medier.

Sørg for, at der er en rød tråd i de historier, som I vil fortælle. Det gør I ved, at jeres redaktionelle koncepter har en relevans og tilknytning til jeres brand, kernefortælling og identitet.

Tag f.eks. udgangspunkt i jeres institutions eller attraktionens omgivelser, bygninger, nuværende udstillinger, arkiver, ”backstage” eller specifikke temaer.

Afsæt en halv til en hel dag til at udarbejde en indholdsstrategi og et årshjul. Årshjulet er en oversigt over årets aktiviteter og kommunikationsmuligheder.

Inddrag og inviter gerne kollegaer udenfor kommunikationsafdelingen, som kan have relevante input til indholdet. Optimalt deltager en repræsentant fra hver afdeling inklusiv ledelsen. Det sikrer, at den kommunikationsansvarlige kan tage afsæt i en fælles vedtaget indholdsstrategi, når der arbejdes med indhold til sociale medier året rundt.

Gennemgå følgende seks strategiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med at formulere indholdsstrategien. Det sikrer et fælles overblik over indhold, målsætninger og målgrupper, samt hvor og hvordan de kan nås.

 

6 strategiske overvejelser

Når I har udarbejdet en indholdsstrategi, er I klar til at udfylde jeres årshjul. Start med den inderste cirkel og arbejd jer indefra og ud. Årshjulet udfyldes én gang årligt i fællesskab, men revideres løbende af den eller de kommunikationsansvarlige.

 

#2: Læg en produktionsplan
 

Udfyld dernæst en produktionsplan for et kvartal ad gangen. Her kan I med afsæt i jeres indholdsstrategi og årshjul danne jer et mere detaljeret overblik over hvilket indhold, der skal planlægges, produceres og publiceres.

Brug evt. nedenstående spørgsmål som en tjekliste til, hvad I kan skrive i produktionsplanen:

  1. Hvilken strategisk historie er der tale om?
  2. Hvad skal opslaget handle om?
  3. Hvornår skal det postes?
  4. Hvem har ansvaret for indhold og upload?
  5. Hvilke hashtags og geotags bruger I?

Sørg for at lægge en plan for hver måned, og følg den konsekvent, så I undgår perioder, hvor der ikke er nogen opslag. Lange perioder uden opslag eller aktivitet kan svække jeres position i forhold til algoritmernes udvælgelse af indhold. Dermed vil jeres indhold nå ud til færre brugere.

 

#3: Afhold månedlige redaktionsmøder
 

Planlæg månedlige møder for de kommunikationsmedarbejdere, der er involveret i jeres sociale medier. Ved møderne tjekker I produktionsplanen igennem for ændringer og gennemgår aktuelt indhold samt nye indsatser for den kommende måned. Brug tjeklisten ovenfor som en guide til redaktionsmøderne.

Læs også

MOSAIK - content header 01
Seks principper for god dataetik
MOSAIK - content header 01
5 spørgsmål til dataindsamling og -opbevaring, du skal kunne svare på