MOSAIK - small header logo
MOSAIK - content header 02

Guide: Sådan går I fra strategi til indhold

Foto: MOSAIK

Det kræver et grundigt forarbejde og en fælles indsats på tværs af organisationen, hvis man vil have en stemme i strømmen af indhold på de sociale medier. Følg disse tre trin som en guide til planlægning og produktion af indhold til jeres sociale medier.

#1: Definér indholdsstrategi og årshjul

 

Afsæt en halv til en hel dag til at udarbejde en indholdsstrategi og et årshjul. Årshjulet er en oversigt over årets aktiviteter og kommunikationsmuligheder.

Inddrag og inviter gerne kollegaer udenfor kommunikationsafdelingen, som kan have relevante input til indholdet. Optimalt deltager en repræsentant fra hver afdeling inklusiv ledelsen. Det sikrer, at den kommunikationsansvarlige kan tage afsæt i en fælles vedtaget indholdsstrategi, når der arbejdes med indhold til sociale medier året rundt.

Gennemgå følgende seks strategiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med at formulere indholdsstrategien. Det sikrer et fælles overblik over indhold, målsætninger og målgrupper, samt hvor og hvordan de kan nås.

 

6 strategiske overvejelser

MOSAIK - indhold 1

Foto:MOSAIK

Data er det mest grundlæggende for arbejdet med sociale medier. Se fx på internationale besøgstal, billetsalg, antal følgere på sociale kanaler. Hvilke opslag har klaret sig godt, og hvilke har ikke?

Prøv herefter at identificere mønstre: Er der typer af indhold, som især engagerer brugerne?

MOSAIK - indhold 2

Foto:MOSAIK

Definer både målbare mål og udviklingsmål, som understøtter den overordnede strategi.

Eksempler: 10% stigning i internationale følgere på Instagram (målbart mål), eller fokus på mere engagerende indhold (udviklingsmål).

MOSAIK - indhold 3

Foto:MOSAIK

Definer 1-2 målgrupper, I vil satse på i år for at opnå jeres mål. Spørg jer selv: Hvilket indhold engagerer disse målgrupper, og hvordan skal I tale til dem?

MOSAIK - indhold 4

Foto:MOSAIK

Hent inspiration udefra hos kolleger (eller konkurrenter). Hvis noget virker hos dem, er det ofte et godt pejlemærke. Hvad sker der omkring jer, som I kan bygge indhold på? Har I fx genstande udstillet andre steder, kunstnere som optræder på andre festivaler eller internationale mærkedage?

MOSAIK - indhold 5

Foto:MOSAIK

Hvilke platforme skal I være på for at opnå jeres målsætninger?

Afsæt et budget til annoncering på fx Facebook eller Instagram. Selv små beløb kan føre jer langt.

MOSAIK - indhold 6

Foto:MOSAIK

Definer 2-4 indholdskategorier, og sørg for, at de understøtter strategien og taler til jeres målgrupper.

Brug dem som fundament for faste, ugentlige opdateringer, og husk, at det er bedre at poste færre kvalitetsopslag end mange opslag, som brugerne ikke gider engagere sig i.

Når I har udarbejdet en indholdsstrategi, er I klar til at udfylde jeres årshjul. Start med den inderste cirkel og arbejd jer indefra og ud. Årshjulet udfyldes én gang årligt i fællesskab, men revideres løbende af den eller de kommunikationsansvarlige.

 

#2: Læg en produktionsplan

 

Udfyld dernæst en produktionsplan for et kvartal ad gangen. Her kan I med afsæt i jeres indholdsstrategi og årshjul danne jer et mere detaljeret overblik over hvilket indhold, der skal planlægges, produceres og publiceres.

Brug evt. nedenstående spørgsmål som en tjekliste til, hvad I kan skrive i produktionsplanen:

  1. Hvilket planlagt indhold har vi i denne måned, og har vi billedmaterialet på plads?
  2. Lav evt. en prioritetsliste, hvis der er meget indhold. Hvad er vigtigst, at vi får ud?
  3. Er der mulighed for at skabe indhold ved f.eks. udstillingsåbninger eller events?
  4. Står vi overfor nogle “stille” uger, og hvad kan vi planlægge af aktiviteter til at sikre indhold til disse perioder?
  5. Har vi interne ressourcer nok, eller har vi brug for ekstern hjælp fra f.eks. en influencer eller fotograf?
  6. Har vi indhold, der skal annonceres? Hvornår skal det ud, og har vi alt på plads i den forbindelse?
  7. Hvem står for hvad?

 

#3: Afhold månedlige redaktionsmøder

 

Planlæg månedlige møder for de kommunikationsmedarbejdere, der er involveret i jeres sociale medier. Ved møderne tjekker I produktionsplanen igennem for ændringer og gennemgår aktuelt indhold samt nye indsatser for den kommende måned. Brug tjeklisten ovenfor som en guide til redaktionsmøderne.

 

Læs også

MOSAIK - content header 01
Guide: Seks principper for god dataetik
MOSAIK - content header 01
5 spørgsmål til dataindsamling og -opbevaring, du skal kunne svare på
MOSAIK - content header 02
Guide: Hvem er din målgruppe?
MOSAIK - content header 02
Guide: Skab en god dialog med jeres følgere