MOSAIK - small header logo
Fortælleruten

Riddersalen

Foto: Jannik Schäffer

Analog udendørs teateroplevelse for børnefamilier

Riddersalen er et teater, der byder på masser af teateroplevelser for børn, familier, skoler og institutioner, både i teatrets sal, i byens rum og på turné. Teatret har i dag en profil der målretter sig børn og familier, og en for unge og voksne med Riddersalens Kabaret.

I Kickstart Kulturturismen har Riddersalen udviklet en vandreforestilling, der er målrettet børn i alderen 6-10 år. Vandreforestillingen omhandler en kvinde, hvis bedstemor er forsvundet fra plejehjemmet. Bedstemoderen skrumper, og på ruten finder børnene genstande i miniatureudgave, som er en del af fortællingen. Forestillingen faciliteres af en skuespiller, og tager børnene med på en udendørs rute i byen med udvalgte stops undervejs, hvor historien fortælles.

 

Udfordringen
 

Riddersalen stod med udfordringer, da COVID-19 medførte nedlukning, og dermed ikke kunne opføre forestillinger for sine gæster. De overvejede at udvikle digitale løsninger, men i processen indså de at teatrets styrke ligger i det analoge aspekt, som er et af teatrets kendetegn. Derfor ønskede Riddersalen at inddrage de nærliggende udendørs arealer som en del af oplevelsen.

 

Processen
 

Riddersalen har tidligere haft succes med "Fortælleruten", som blev lanceret i foråret 2020. Dette bestod af et fysisk kort, der inviterer både børn og voksne til at gå på opdagelse efter nogle af de Frederiksberg-fortællinger der ligger gemt i gader, bygninger og parker. Riddersalen ønskede dog at videreudvikle på dette koncept, og inddrage deres faglige teaterkompetencer, således teatret kan bibeholde den nærværende relation til gæsterne.

Under forløbet undersøgte Riddersalen brugerrejsen og afklarede hvilke elementer, som skulle være en del af Vandreforestillingen. I denne proces gennemførte Riddersalen to test af oplevelsen, for at sikre at den matcher målgruppens behov.

 

Resultater
 

Riddersalen gennemførte nogle kvalitative undersøgelser med de voksne deltagere af deres test. Disse undersøgelser viste bl.a. at Riddersalen med fordel kan inddrage lyd i oplevelsen. Derudover bør længden af Vandreforestillingen tilpasses, så den ikke er for lang og der kan passende være mere fokus på afslutningen af ruten. Riddersalen oplevede udfordringer med at skabe en glidende overgang mellem posterne pga. trafik og gadekryds.

Overordnet set var deltagerne meget tilfredse med oplevelsen, og Riddersalen håber at kunne udbyde Vandreforestillingen igen på et senere tidspunkt.

 

Læs mere om Kultur-Test-Lab'ets udfordring, løsning og resultater i nedenstående casebeskrivelse. Casebeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Epinion. 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse