MOSAIK - small header logo
Østre Gasværk Teater

Østerbro Teater X Dansk Kulturliv

Foto: Anders Debel Hansen

Optimering af den digitale relation til kulturgæsten

Østerbro Teater, som består af Østre Gasværk Teater, Teater Republique og Revolver, samarbejder med Dansk Kulturliv om at skabe en digital, tværgående platform, der skal samle, kvalificere og optimere brugen af data på kulturgæster for kulturinstitutionerne.

Platformen skal for forbrugerne optimere og kvalificere udbuddet af kulturoplevelser og gøre markedet mere tilgængeligt. I Kickstart Kulturturismen udvikler Østerbro Teater og Dansk Kulturliv projektet i samarbejde med Wonderful Copenhagen. 
 

Udfordring
 

Østerbro Teater har længe haft en oplevelse af, at kulturlivet har manglet en agil og operativ løsning, der kan løfte, lette og optimere den digitale relation med kunderne. Teatret har undersøgt efterspørgslen hos kollegaer på tværs af kulturerhvervet, og mange kulturinstitutioner giver udtryk for, at de ønsker et bedre kendskab til deres målgruppe, men mangler de nødvendige værktøjer for at kunne udlede den relevante data.

I samarbejde med Dansk Kulturliv udvikler og tester Østerbro Teater mulige løsninger og idéer til en digital platform. Formålet er at skabe en platform, hvor det digitale univers understøtter kulturtilbuddene og derigennem bidrager til bæredygtig forretningsudvikling samtidig med, at platformen er attraktiv for kulturbrugerne.

Platformen skal fungere som et supplement til kulturens fysiske og live tilbud, med bagvedliggende viden, billetkartotek og inspiration til andre og lignede kulturtilbud, der genereres personligt på baggrund af brugernes kulturforbrug.
 

Resultater


Østerbro Teater og Dansk Kulturliv har foretaget en omfattende industriundersøgelse, hvor de har afviklet indledende interviews med udvalgte kulturpartnere.

Derefter blev kulturpartnerne samlet til en workshop med henblik på at afklare industriens behov og ønsker til platformen.

Institutionsundersøgelsen bekræftede antagelsen, at der er et behov for en samlet platform, hvor data understøtter kulturtilbuddene. Læringer fra undersøgelsen har desuden kunne bruges til at kvalificere udviklingen af den forestående platform.

Dansk Kulturliv vil fremadrettet have ansvaret for projektet og dermed stå for drift og videreudvikling. Læs mere her.

 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.