MOSAIK - small header logo
KUNSTEN og UTZON CENTER

Kunsten X Utzon Center

Foto: Rasmus Hjortshøj og Mathies Jespersen

Ny og målrettet kommunikationsindsats målrettet det tyske marked har fordoblet antallet af tyske besøgende.

Kunsten og Utzon Center har en administrativ samarbejdsaftale, men fungerer som to oplevelsessteder, der formidler henholdsvis moderne kunst fra 1900-tallet frem til i dag og moderne arkitektur. Museerne arbejder tæt sammen i markedsføring- og kommunikationssammenhænge, og har i fællesskab deltaget i Kickstart Kulturturismen.

Hver femte gæst, som Kunsten og Utzon Center nu byder velkommen, er tysk. Før projektets start var det kun hver tiende. Gennem grundigt analysearbejde fandt museerne frem til, at tyskere oftere end danskere søger information på papir. Derfor målrettede de deres kommunikationsindsatser og valgte at designe og omdele tysksprogede flyers til de nordjyske sommerhusområder, hvor tyskere ofte holder ferie. Derudover valgte Kunsten og Utzon Center at markedsføre sig i fællesskab med andre rekreative og kulturelle tilbud i Aalborg, for på den måde at tilbyde tyskerne en samlet pakke, der kunne udfylde en hel kulturel dag i byen. Dernæst fik de oversat og tilpasset al information, fysisk som digitalt, til ikke blot engelsk, men også tysk, så tyskerne ville føle sig velkommen og ikke gå glip af vigtig information. Slutteligt ansatte Kunsten tysktalende guider på museet i sommer- og efterårsferien med god effekt.

 

Udfordring
 

Tyske turister står for 60% af de udenlandske overnatninger i Nordjylland, hvilket giver et ca. tal på 2 mio. overnatninger. I sommeren 2021 havde Kunsten og Utzon dog kun besøg af i alt 368 tyske gæster, som ellers også ønsker kulturelle oplevelser. De kom derfor i fællesskab frem til, at der måtte ligge et uforløst potentiale for at tiltrække flere tyske turister til museerne.

Kunsten og Utzon Centers ambition og ønsker for at deltage i Kickstart Kulturturismen 2.0 blev derfor at udvikle og versionere deres tilbud til tyske turister og dernæst øge markedsføringsindsatsen overfor tyske turister, for i sidste ende at øge antallet af tyske gæster. De satte sig for at generere en fortjeneste, som modsvarede investeringen, som de fik gennem projektet. Det betød et mål på i alt 750 flere voksne, tyske gæster i sommeren 2022.

 

Resultater
 

Som resultat af projektindsatsen kunne Kunsten og Utzon Center byde velkommen til i alt 160% flere tyske gæster i perioden 4/6-9/8 2022 end samme periode i 2021. I perioden i 2021 var der 368 tyske gæster, og i tilsvarende periode i 2022 var der 959 gæster. Dvs. 591 flere gæster. Det er en kraftig forøgelse af besøgstallet, men museerne nåede ikke op på de 750 gæster, som var målet. Andelen af tyske gæster i forhold til alle billetkøb (minus medlemsklub) er dog steget fra 6% (2021) til 13% (2022). Kunsten og Utzon Center har oplevet et generelt fald i besøgstallet mellem 2021 og 2022, hvilket muligvis kan skyldes faktorer som prisstigninger og energikrise.

I hele perioden fra uge 26-42 steg antallet af tyske gæster fra at stå for 10% til 20% af det samlede billetkøb (1.486 tyske gæster i 2021 og 1.963 tyske gæster i 2022). Dvs. en øgning af gæster med totalt 32% og en fordobling af andelen af tyske gæster.

Kunsten og Utzon Center har oplevet øget tilfredshed blandt tyske turister, ifølge Den Nationale Brugerundersøgelse, hvor antallet af ’ambassadører’ fra steg fra 33% i 2021 til 63% i 2022, og den samlede vurdering steg fra 8,0 til 8,3 over samme periode. Årsagen til den højere tilfredshedsscore blandt de tyske turister mener Kunsten og Utzon Center skyldes, at de har oversat al tekst til tysk og at de har haft en tysktalende guide i ferieugerne.

Kunsten og Utzon udtaler selv, at de tiltag, som de har iværksat i projektet, for dem er bæredygtige og langtidsholdbare. Hjemmesiden og andet testmateriale er nu oversat til tysk, og sommerens flyer har været – og er – aktuel i hele perioden.


Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.