MOSAIK - small header logo
Glasmuseet Ebeltofts have

Glasmuseet Ebeltoft

Foto: Glasmuseet Ebeltoft

Udvikling af nye formidlingsformater. Et nyt og originalt format er skabt - med plads til forbedringer.

Glasmuseet Ebeltoft råder over en anerkendt samling af moderne og international glaskunst, som museet har formidlet til besøgende i over 35 år. Med deres deltagelse i projektet Kickstart Kulturturismen vil Glasmuseet Ebeltoft udvikle og teste nye formidlings- og oplevelsesformater ved blandt andet at inddrage deres museumshave.

I projektet har de udviklet formatet ’Et glas efter lukketid’, der dels skulle tiltrække nye målgrupper, men også tilbyde et nyt og unikt produkt til eksisterende målgruppe

Vi er sikre på, at det originale indhold har skabt nye ambassadører i lokalområdet. Det bygger vi på samtaler med gæster, der deltog og har omtalt det meget rosende, som noget spændende og nyskabende

Mikkel Elming, Direktør Glasmuseet Ebeltoft

Udfordring
 

Glasmuseet Ebeltoft skal i de kommende år udvikle og implementere en række nye strategier, som blandt andet vil omfatte måden, kunsten og samlingen formidles på til de besøgende. I den forbindelse ser museet et behov for at nytænke deres formidling, hvorfor de i et Kultur-Test-Lab ønsker at udforske, eksperimentere og teste forskellige muligheder og idéer. Museet ønsker at se formidling i et, for museet, nyt lys gennem events – og forhåbentlig skabe gode kunstoplevelser for eksisterende og nye målgrupper.

Glashaven, som museet råder over, har ikke tidligere været anvendt til formidling og events, hvorfor Glasmuseet Ebeltoft ønsker at få den i spil til nye oplevelsesformater.

Museet har gennem udviklingsprocessen syretestet forskellige idéer til nye formidlingsformer på museet. På baggrund af deres indsigter fra processen ønsker museet at arbejde med formidling gennem events, hvor glaskunsten bliver sat i spil med musik, mad eller talks.

Forløbet skal desuden give lejlighed til refleksion over egen formidlingsproces og sætte nye målsætninger i denne sammenhæng.

Glasmuseet Ebeltoft
Foto: Glasmuseet Ebeltoft
Glasmuseet Ebeltoft
Foto: Glasmuseet Ebeltoft

Resultater
 

Projektet mundede ud i to konkrete events under overskriften ’Et glas efter lukketid’, der inkluderer kunst, mad og musik. Der har være stor opbakning til projektet blandt museets frivillige, Glasmuseets venner og glaspustere tilknyttet museet. Flere har deltaget aktivt ved arrangementerne.

Målsætningen om, at ramme lokalbefolkningen med et nyt arrangement er lykkedes. Billetsalget har været lidt lavere end ønsket og der reflekteres over faktorer som eksempelvis pris, arrangementets titel og at dette, for målgruppen, er et ukendt format. Gæsterne har dog været yderst tilfredse med arrangementerne og en gæstetilfredshed på 90% er målt.


Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.