MOSAIK - small header logo
Glas

Glas – Museet for Glaskunst

Foto: Glas - Museet for Glaskunst

Museet har fastlagt miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed som grundlæggende principper i udviklingen af deres praksis

Glas – Museet for glaskunst i Ebeltoft har taget det første skridt ind i en ny retning med deres seneste strategi, som blev færdiggjort i 2022. Strategien guider museet på tværs af deres strategiske indsatser og motiverer dem til at blive mere bevidste om deres arbejde inden for bæredygtighed i bred forstand. Museet ønsker at forstærke fokus på forholdet mellem mennesket og naturen, lokal forankring og frivilligt arbejde ved at integrere nye former for ansvarlig produktion og partnerskaber, med særlig opmærksomhed på upcycling og recycling. Derudover stræber de efter at støtte som et lokalt museum, for at tiltrække flere gæster, opfordre til køb af årskort og fortsat levere unikke oplevelser for alle. Dette var omdrejningspunktet for deres innovationsprojekt.

Målet var klart

At sikre en fortsat udvikling af Glas – museet for glaskunsts bæredygtige fokus og tiltrækning af flere partnerskaber, lokalt engagement og internationale gæster, især i off-sæsonen. Konkrete idéer om cirkulære tiltag og implementering af digitalisering blev også identificeret.

Under innovationsforløbet samarbejdede Glas - museet for glaskunst med arkitekt Anne-Louise Hansen, som blev tilknyttet gennem RethinkEvent. Dette samarbejde har været givtigt og har forbedret den generelle gæsteoplevelse. I bestræbelserne på ansvarlig produktion har Glas- museet for glaskunst modtaget materialer fra lokale leverandører såsom Dinesen og Kvadrat, som bidrager til en bæredygtig nyindretning. Projektet har ikke kun haft fokus på at skabe værdi for gæster, men også for samarbejdspartnere og andre interessenter. Ved at styrke relationerne til disse grupper, herunder årskortholdere, lokalt erhvervsliv og internationale kunst-, erhvervs- og privatturister, håber museet at opnå en tættere forbindelse til lokalsamfundet og skabe et engagerende kreativt miljø.

Alle skal være med

Selvom der har været udfordringer, især med forsinkelser fra leverandører og samarbejdspartnere, har museet navigeret godt igennem projektet. De har løbende tilpasset og prioriteret elementer af projektet, herunder workshops med medarbejdere og frivillige. En central læring fra dette forløb er vigtigheden af at skabe et solidt grundlag for projektet, hvor frivillighed og strategiske værdier overføres til det fysiske miljø, så de frivillige fortsat føler, at det er deres museum. At skabe en positiv gæsteoplevelse og et godt arbejdsmiljø skal gå hånd i hånd, og det er afgørende at involvere alle fra starten for at opnå en vellykket forandring.

 

Projektet er støttet af 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse