MOSAIK - small header logo
Frihedsmuseet

Frihedsmuseet

Foto: Mellanie Gandø

Udvidelse af museumsrummet ved at inddrage udendørs byrum til bedre way finding

Efter en ødelæggende brand genåbnede Frihedsmuseet i sommeren 2020. Det nye museum består primært af underjordiske udstillingsrum, og genåbningen og museets nye udstilling om besættelsestiden og modstandsbevægelsen fik en masse omtale nationalt såvel som internationalt.

Alligevel oplever museet udfordringer med at tiltrække besøgende, og at deres gæster har svært ved at finde museet og afkode, hvad de kan forvente af deres besøg.

Frihedsmuseet råder over et omkringliggende område på Churchill Pladsen ved Langelinie, som mange turister passerer. Museet ønsker at inddrage dette uudnyttede byrum i et nyt kommunikationskoncept til bedre way finding og dermed øge deres besøgstal.

Udfordring


Størstedelen af Frihedsmuseet ligger placeret under jorden, og de har udfordringerne med at få tilladelse til skiltning eller anden brug af det omkringliggende udeområde. Derfor har museet udfordringer med at kommunikere til deres gæster, hvad de kan forvente af deres besøg og det er desuden vanskeligt for mange forbipasserende, og potentielle gæster, at afkode bygningen som et museum ud fra museets arkitektur.

Frihedsmuseet ville derfor undersøge mulighederne at udvide museumsrummet og inddrage det omkringliggende byrum, der indbyder til besøg på museet og sikrer bedre way finding. Grundet placeringen på Churchill Pladsen oplever museet dog, at flere forskellige aktører og interessenter har holdninger til brugen af pladsen.

Frihedsmuseet har i Kickstart Kulturturismen testet, hvordan gæsterne kan opleve elementer fra udstillingen ude på pladsen. Det lykkedes at få tilladelse af kommune til at teste opstillede figurer, der viser personer fra udstillingen på pladsen.

Museet har foretaget en brugerundersøgelse, der viste at de besøgende genkendte de elementer fra udstillingen, som Frihedsmuseet ønskede skulle optræde som en form for videreførelse af udstillingen ude på pladsen.

Som en del af processen søger museet Københavns Kommune om tilladelse til brug af pladsen til arrangementer i en tidsbegrænset periode.

Frihedsmuseet

Foto:Frihedsmuseet

Resultater


71% af gæsterne på museet sagde, at de havde opdaget figurerne på forhånd og som en yderligere kvalificering af konceptet sagde 69%, at de kunne genkende elementerne fra udstillingen.

Derefter testede Frihedsmuseerne som figurerne kunne tiltrække flere gæster. Museet valgte at spørge personer, der bare opholdt sig på pladsen og ikke var på vej ind på museet, om figurerne gave dem større, mindre eller uændret lyst til at besøge museet.

Da der potentielt kunne være mange blandt de spurgte, der enten ikke går på museum, bor i området eller bare opholder sig der, var succeskriteriet, at 25% af de adspurgte skulle sige, at figurerne gav dem større lyst til at besøge Frihedsmuseet. 65% svarede, at figurerne gav dem mere lyst til at besøge museet.

Frihedsmuseet

Foto:Frihedsmuseet

Frihedsmuseet er blevet bekræftet i at det har en positiv effekt at blive mere synlig i bybilledet, og at en udvidelse af museumsrummet kan tiltrække flere besøgende.

Museet arbejder nu på en mere permanent løsning, hvor de gerne vil inddrage kunstnere og arkitekter i, hvordan pladsen og museet kan bindes bedre sammen og dermed fortsat skabe en helhedsoplevelse for gæsterne og tiltrække forbipasserende, potentielle gæster.

 

Ved spørgsmål til projektet eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme send en mail til kultur@woco.dk.