MOSAIK - small header logo
Elsinore Evening: Museet for Søfart og Kronborg Slot

Elsinore Evenings

Foto: Signe T. Lundgren

Samarbejde på tværs af kulturinstitutioner om fælles koncept med forlængede åbningstider, en samlet kommunikationsindsats og fælles manifest.

Helsingør Kommune er en del af Storkøbenhavn og udbyder en lang række kulturoplevelser. I samarbejde med Wonderful Copenhagen har kommunens Center for Kultur, Erhverv og Uddannelse og en række af byens kultur- og oplevelsesaktører, udviklet et fælles koncept i 2021: Elsinore Evenings.

Her gik de deltagende aktører sammen om at holde aftenåbent udvalgte torsdage i en begrænset periode. Målet var at tiltrække kulturgæster, der f.eks. kunne være forhindret i at bruge byens kulturtilbud i åbningstiderne på hverdage.

Helsingør Kommune fortsætter og videreudvikler aften-konceptet med de deltagende aktører i Kickstart Kulturturismen 2022.

Parterne bag Elsinore Evening har erfaret at et succesfuldt samarbejde mellem mange forskellige partnere kræver løbende dialog samt hele tiden justere konceptet og indholdet efter, hvad der virker. Der er som et led i samarbejdet blevet udarbejdet et fælles manifest med dogmer for programindhold og lavet en fælles kommunikationsindsats, som begge har haft positive effekter – både på billetsalg og samarbejdet.

De partnere, der følger det fælles udarbejdede manifest med dogmer for programindhold, lykkedes med at trække folk ind i større grad end sidste år. Det er desuden lykkedes med manifestet at få flere aktører med om bord på konceptet.

Jesper Bech Schmidt, Turisme- og eventkonsulent i Helsingør Kommune
 

Udfordring
 

Det er omkostningstungt for kulturinstitutionerne at holde åbent i aftentimerne - særligt hvis ikke initiativet tiltrækker flere besøgende. Under første runde af Elsinore Evening i 2021 var der stor tilfredshed og anbefalingsvillighed blandt gæsterne, hvoraf ca. 10 % var førstegangsbesøgende. Men hvis initiativet skal være økonomisk bæredygtigt for de deltagende kulturinstitutioner, er det nødvendigt at opnå et højere besøgstal.

Helsingør Kommune ønsker at få etableret konceptet og blive et attraktivt tilbud for byens beboere, og med Kultur-Test-Lab’et undersøger partnerne bag konceptet, hvordan de udvikler og skalere Elsinore Evening på en økonomisk bæredygtig måde.

Kultur-Test-Lab’et består af syv forskellige aktører, som samarbejder om et fælles koncept. Samarbejdet på tværs af institutioner og brancher indebærer dog en række udfordringer. I forbindelse med projektet er aktørerne kommet frem til, at de som en del af deres koncept skal styrke samarbejdet ved at undersøge, hvad der binder aktørerne sammen.

Helsingør Kommune
Foto: Helsingør Kommune
Helsingør Kommune
Foto: Helsingør Kommune

Resultater
 

Siden konceptet blev udviklet i første omgang, har Helsingør Kommune indgået flere samarbejder med lokale aktører fra både kultur-, hotel- og restaurationsbranchen, som med deltagelse i Kickstart Kulturturismen ønsker at udvide konceptet og implementere det som et fast værditilbud for kommunen.

Samarbejdspartnerne i Elsinore Evening er blevet enige om at udarbejde og formulere et fælles manifest, der skal definere konceptet samt udstykke en række dogmer, som de deltagende aktører kan tale ind i, for at skabe en bedre sammenhæng.

Udover et fælles manifest tester kommunen, hvilken effekt det har for billetsalg og besøgstal at samle information og ekstern kommunikation vedrørende konceptet på en fælles hjemmeside, https://elsinore-evenings.dk/, hvor alle aktiviteter er samlet.

Hjemmesiden er indtil videre blevet besøgt over 50.000 gange, hvor over 11.000 er unikke brugere. Ud af alle besøgende på hjemmesiden har det ført til mere end 800 billetkøb i testperioden. 

 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.