MOSAIK - small header logo
Guided tour

Dansk Arkitektur Center

Foto: Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er en international kulturattraktion, som formidler arkitektur og design gennem udstillinger, ture, events, læring og netværk.

I Kickstart Kulturturismen har DAC udviklet et koncept, der består af en række virtuelle ture med fokus på dansk arkitektur og design. På turene kommer deltagerne på et virtuelt besøg i København, hvor værter kan vise deltagerne rundt i den danske designtradition, uden at deltageren skal befinde sig fysisk i Danmark. DAC har desuden haft fokus på at skabe partnerskaber med blandt andet danske og udenlandske virksomheder, der kan tilbyde oplevelsen til deres kunder.

 

Udfordringen
 

Siden nedlukningen under COVID-19 har DAC oplevet et stort fald i besøg og omsætning, eftersom centerets internationale gæster udebliver. Da de internationale gæster ikke kunne rejse til Danmark, ønskede DAC derfor at udvikle et digitalt og coronavenligt turprodukt, som kan købes, på trods af at gæsten ikke befinder sig i Danmark. Dermed håber DAC at løsningen kan fremtidssikre en del af DAC's turforretning.

Dansk arkitektur center

Foto:Daniel Rasmussen

Processen
 

Forløbet for DAC indebar en afklaring af den specifikke målgruppe og en undersøgelse af, hvordan DAC kunne nå ud til denne. DAC ville ligeledes undersøge, hvordan de kunne skabe et digitalt produkt, der både er innovativt og interagerende samt afklare forretningsmodellen for dette produkt. Produktet skulle bl.a. indeholde en digital tur i København og online dialoger om dansk arkitektur, byudvikling, design og livskvalitet. Således ville produktet muliggøre oplevelser med DAC uden at rejse til Danmark.

DAC valgte at fokusere på de amerikanske gæster, og afholdt i maj 2021 en prototype på en virtuel tur. Produktet blev afviklet i USA, men DAC leverede det præproducerede materiale og værter. DAC har herefter undersøgt muligheden for selv at afvikle de virtuelle ture i fremtiden. DAC ønskede at tilføje et interaktivt deltagelseselement i disse virtuelle byvandringer. I processen har DAC erfaret, at der er behov for partnerskaber omkring produktet, og har i den forbindelse undersøgt markedet for potentielle partnere, som kan tilbyde oplevelsen til deres kunder.

Danish Architecture Center

Foto:Rasmus Hjortshøj

Resultater
 

DAC foretog nogle interviews med tre typer potentielle partnere, heriblandt rejsebureauer, design brands og den danske ambassade i Tokyo.

Alle potentielle partnere viste stor interesse i produktet, men enkelte design brands overvejede også fortællingen, samt den danske ambassade i Tokyo ønskede at produktet skal være gratis for slutbrugeren.

 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse