MeetDenmark logo
MDK - Superkilen

Webinar #2: Ansvarlige værdikæder

Foto: Sophia Bergholm

Se webinaret, der blev afholdt 30. november kl. 10.00-11.00

På dette webinar ser vi nærmere på, hvordan man kan forbedre samarbejdet mellem virksomhedens leverandører og interessenter -og herigennem skabe en positiv indvirkning på lokale økonomier og kulturer gennem bæredygtige praksisser.

Mød Hansen & Ersbøll Agenda og BDO Danmark, der sammen med MeetDenmark har udviklet en værktøjskasse, som kan styrke virksomhedernes rolle i den bæredygtige omstilling af Danmarks erhvervs- og mødeturisme. Værktøjerne er også relevante for andre typer virsomheder i turismen.

Du møder også Louise Hauge, direktør for Storebælt Sinatur Hotel & Konference, der deler ud af erfaringer og fortæller om, hvordan de har grebet værdikædearbejdet an.

På webinaret vil du blive præsenteret for værktøjskassens samling af praksisnære redskaber, I som virksomhed eller organisation kan bruge til at udvikle, involvere, måle, rapportere og brande jer som attraktiv virksomhed overfor omverdenen:

  • Dialogværktøj
  • Væsentlighedsværktøj
  • CSRD-rapporteringsværktøj
  • Code of Conduct
  • Input til medarbejderhåndbog
  • Bæredygtighedsrapport
  • Værktøj til Due Diligence for bæredygtighed

Værktøjerne er udviklet til virksomheder, som både bliver direkte og indirekte påvirket af den kommende EU-lovgivning på bæredygtighedsområdet. Herunder CSDD, CSDDD og Green Claims. Find værktøjerne her.

Se optagelsen af webinaret her:

 

Webinaret er udviklet af MeetDenmark i regi af Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.