MeetDenmark logo
laptops

Innovation og iværksætteri

Foto: Marvin Meyer

Et højt innovationsniveau er vigtigt, hvis dansk erhvervs- og mødeturisme fortsat skal være konkurrencedygtig og tiltrække international forretning. Udvikling af startups og et tættere samspil mellem iværksættere og turismens etablerede virksomheder skal styrke innovationen.

Efter årtier med stabil vækst og kendte forretningsmodeller er erhvervs- og mødeturismen i dag præget af større usikkerhed. Baggrunden er bl.a. en række trends, som ændrer kundernes behov og krav. Fx ændringer i arbejds- og mødekulturer afledt af pandemien og en accelereret teknologisk udvikling som skaber bedre muligheder for at mødes virtuelt. I forlængelse heraf medfører geopolitisk ustabilitet og det hastigt voksende fokus på miljø og klima behov for større værdiskabelse ifm. fysiske møder, så møderne i højere grad opvejer deres mange forskellige omkostninger. 

Det er derfor væsentligt, at de danske erhvervsturismedestinationerne og erhvervets virksomheder innoverer og gentænker produkter og forretningsmodeller for at imødekomme mødeturisternes nye adfærds- og efterspørgselsmønstre.

For at styrke innovation og iværksætteri i dansk turisme har MeetDenmark - sammen med de to andre nationale turismeudviklingsselskaber i Danmark (Dansk Storbyturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme) – etableret ”Hub for Innovation in Tourism” med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU. Målet er at skabe turismeiværksætteri i verdensklasse og dermed en motor, som kan styrke konkurrence- og innovationskraften i dansk turisme. 

Innovation og viden

MeetDenmark er partner i "Hub for Innovation in Tourism", der bl.a. laver accelerationsforløb for startups og challengeforløb for studerende.