Gå til indhold
Planet Copenhagen Manifest

Planet Copenhagen Manifest

Foto: Wonderful Copenhagen

Et fælles manifest for verdens mest bæredygtige destination

Planet Copenhagen er et fælles manifest for hovedstadens turismeaktører. Manifestet beskriver, hvordan hovedstaden skal blive verdens mest bæredygtige destination for besøgende og de lokale borgere.

Turismeaktørerne ser det som en fælles opgave at bidrage til en bæredygtig udvikling af hovedstaden, socialt, økonomisk og miljømæssigt, og har derfor skabt et fælles manifest, der består af fem målsætninger.

”Alle har en interesse i, at København bliver den mest bæredygtige destination i verden. I Scandic er vi allerede langt på den bæredygtige omstilling, men vi er ambitiøse på hele branchens vegne og vil gerne være med til løfte bredt. Med manifestet forpligter vi os til at dele, hvad vi hver især laver, og det sætter store og mærkbare aftryk, når vi løfter sammen og får alle med, herunder også leverandører. Og hvis vi med vores standarder for bæredygtighed også sætter et positivt aftryk på alle vores internationale gæster, begynder vi at komme rigtig langt.”
siger Søren Faerber, adm. dir. Scandic Hotels Danmark

Hver aktør forpligter sig på sigt til at udarbejde en handlingsplan, der understøtter manifestets nedenstående fem målsætninger, hvor handlingskataloget kan bruges som inspiration.

Planet Copenhagen Manifest 1
Wonderful Copenhagen

1

Vi vil skabe verdens mest bæredygtige turistdestination samlet set — til gavn for hovedstaden og inspiration for verden.

Planet Copenhagen Manifest 2
Wonderful Copenhagen

2

Vi vil skabe en destination, som er nr. 1 i de internationale gæsters vurdering af destinationen som miljøvenligt rejsemål — fordi de er inspireret til og nemt kan træffe det bæredygtige valg.

Planet Copenhagen Manifest 3
Wonderful Copenhagen

3

Vi vil skabe en turismeudvikling med en stærk lokal opbakning — ved at turismen udvikles i balance med borgernes behov, ved at gøre de lokale til medskabere af en bæredygtig turismedestination og ved som turismeerhverv at tage et større socialt ansvar.

Planet Copenhagen Manifest 4
Wonderful Copenhagen

4

Vi vil gøre bæredygtighed til business og omvendt — ved at turismen i endnu højere grad bidrager til at løfte den lokale økonomi, ved aldrig at stoppe med at skabe nye bæredygtige produkter og løsninger, og ved at manifestere hovedstadens bæredygtige førerposition internationalt.

Planet Copenhagen Manifest 5
Wonderful Copenhagen

5

Vi vil tage medansvar for, at hovedstaden og Danmark kan nå sine ambitiøse, lokale og nationale mål inden for klima, miljø og natur — ved at reducere vores CO2-udledninger og andre skadelige udledninger og ved at fremme hensynet til natur og biodiversitet, både i vores direkte forretning og gennem vores underleverandører.

"Med manifestet for Nyt Nordisk Køkken har vi gennem næsten 20 år set, hvordan en fælles vision fra et lille land har formået at skabe nysgerrighed og innovation på tværs af hele kloden. Og netop derfor er vi glade for at støtte op om manifestet Planet Copenhagen, fordi vi tror på, at en fælles indsats kan skabe den opmærksomhed og bevægelse, der kan gøre Danmark til den mest bæredygtige destination –  ikke bare i verden, men for verden.”
siger Peter Rønn-Petersen, direktør i Meyers

Planet Copenhagen icon vertical Color

Planet Copenhagen Manifest

Foto: Wonderful Copenhagen
Planet Copenhagen icon vertical yellow

Planet Copenhagen Manifest

Foto: Wonderful Copenhagen
Planet Copenhagen icon vertical Color

Planet Copenhagen Manifesto (English)

Foto: Wonderful Copenhagen

Læs mere

Hovedstadens strategi for bæredygtig turisme Tourism for Good og genopretningsplanen for hovedstadens turisme Comeback Copenhagen 2023

Biking in Copenhagen
Tourism for Good
Comeback Copenhagen 2023
Comeback Copenhagen 2023

Get Social: