Planet Copenhagen Manifest

Planet Copenhagen Manifest

Foto: Wonderful Copenhagen

Et fælles manifest for hovedstadens turismevirksomheder. Manifestet beskriver, hvordan hovedstaden kan skabe øget fokus på bæredygtighed til glæde og gavn for besøgende og lokale.

Planet Copenhagen manifestet er udarbejdet i samarbejde med turismevirksomhederne igennem en række workshops. Erhvervet ser det som en fælles opgave at bidrage til en bæredygtig udvikling af hovedstaden, socialt, økonomisk og miljømæssigt, og har derfor skabt et fælles manifest, der består af fem målsætninger.

Hovedstadens turisme sætter ambitionerne om bæredygtighed højt, og nu samler branchens aktører sig for første gang om fælles ambitiøse mål i et nyt manifest.
Målgruppen for manifestet er hoteller, restauranter, venues, transportører, PCO’er, DMC’er, oplevelsesindustrien m.fl.

Virksomheder og andre aktører, forpligter sig med konkret handling. Hver underskrivende turismevirksomhed forpligter sig på sigt til at udarbejde en individuel handlingsplan, der understøtter manifestets nedenstående fem målsætninger, hvor handlingskataloget kan bruges som inspiration. De individuelle handlingsplaner vil blive delt på en fælles onlineplatform for omverdenen, så erhvervet kan være med til at inspirere til handling.

Brancheorganisationer, NGO’er og øvrige aktører der ønsker at bakke op om manifestet, har også mulighed for at blive medunderskriver med henblik på at udbrede kendskabet til manifestets ambition og målsætninger.

”Alle har en interesse i, at København bliver den mest bæredygtige destination i verden. I Scandic er vi allerede langt på den bæredygtige omstilling, men vi er ambitiøse på hele branchens vegne og vil gerne være med til løfte bredt. Med manifestet forpligter vi os til at dele, hvad vi hver især laver, og det sætter store og mærkbare aftryk, når vi løfter sammen og får alle med, herunder også leverandører. Og hvis vi med vores standarder for bæredygtighed også sætter et positivt aftryk på alle vores internationale gæster, begynder vi at komme rigtig langt.”
siger Søren Faerber, adm. dir. Scandic Hotels Danmark

Sammen og hver for sig forpligter vi os til at gøre en mærkbar og synlig forskel for at nå følgende fem fælles målsætninger frem mod 2030:

Planet Copenhagen Manifest 1
Wonderful Copenhagen

1

Vi vil skabe verdens mest bæredygtige turistdestination samlet set — til gavn for hovedstaden og inspiration for verden.

Planet Copenhagen Manifest 2
Wonderful Copenhagen

2

Vi vil skabe en destination, som er nr. 1 i de internationale gæsters vurdering af destinationen som miljøvenligt rejsemål — fordi de er inspireret til og nemt kan træffe det bæredygtige valg.

Planet Copenhagen Manifest 3
Wonderful Copenhagen

3

Vi vil skabe en turismeudvikling med en stærk lokal opbakning — ved at turismen udvikles i balance med borgernes behov, ved at gøre de lokale til medskabere af en bæredygtig turismedestination og ved som turismeerhverv at tage et større socialt ansvar.

Planet Copenhagen Manifest 4
Wonderful Copenhagen

4

Vi vil gøre bæredygtighed til business og omvendt — ved at turismen i endnu højere grad bidrager til at løfte den lokale økonomi, ved aldrig at stoppe med at skabe nye bæredygtige produkter og løsninger, og ved at manifestere hovedstadens bæredygtige førerposition internationalt.

Planet Copenhagen Manifest 5
Wonderful Copenhagen

5

Vi vil tage medansvar for, at hovedstaden og Danmark kan nå sine ambitiøse, lokale og nationale mål inden for klima, miljø og natur — ved at reducere vores CO2-udledninger og andre skadelige udledninger og ved at fremme hensynet til natur og biodiversitet, både i vores direkte forretning og gennem vores underleverandører.

"Med manifestet for Nyt Nordisk Køkken har vi gennem næsten 20 år set, hvordan en fælles vision fra et lille land har formået at skabe nysgerrighed og innovation på tværs af hele kloden. Og netop derfor er vi glade for at støtte op om manifestet Planet Copenhagen, fordi vi tror på, at en fælles indsats kan skabe den opmærksomhed og bevægelse, der kan gøre Danmark til den mest bæredygtige destination –  ikke bare i verden, men for verden.”
siger Peter Rønn-Petersen, direktør i Meyers Madhus

Medunderskrivere

Alive logo

Arp hansen logo

Arthur hotels logo

BDP logo

Bellagroup logo

Blue lobster logo

Byvandring i København logo

Cofoco logo

Comwell Hotels logo

Copenhagen concierges logo

CPH lounge logo

Copenhagen Pride

Culinary guides logo

DANISHDOWN logo

Dansk Arkitektur Center logo

Det kgl bibliotek logo

DGI byen logo

DMC Nordic logo

Eventrental logo

Experiencepartner logo

Frederiksbergmuseerne logo

Goboat logo

Green bike tours logo

Green innovation group logo

Idea nordic logo

Il buco logo

K.B. Hallen logo

Klimascore.com logo

Københavns Lufthavne logo

Kølpin hotels

Ligula logo

Loca Gruppen

Loop Nordic logo

MCI Copenhagen logo

Meyers logo

Moove Group logo

New loop logoet

Nordic choice hotels

Nørrebro bryghus logo

Ovation Denmark DMC logo

Radisson Hotels logo

Restaurant Lola logo

Savoy Hotel logo

Scandic

Sinatur logo

Stomma logo

Logo

Tivoli logo

Tripdoodler logo

Via Hansa & Borealis logo

Villa cph logo

WST logo

Læs mere

Hovedstadens strategi for bæredygtig turisme Tourism for Good og genopretningsplanen for hovedstadens turisme Comeback Copenhagen 2023

Biking in Copenhagen
Tourism for Good
Comeback Copenhagen 2023
Comeback Copenhagen 2023