Victor Borges Plads in Østerbro, Copenhagen

Nyt strategiværktøj for turismebranchen i hovedstaden

9.7.2020
Foto: Maria Sattrup

Med afsæt i fire potentielle scenarier for hvordan turismen kan udvikle sig efter COVID-19, har Wonderful Copenhagen skabt et værktøj til strategiarbejde for byens mange partnere.

COVID-19-krisen har lammet den globale turisme og særligt storbyturismen er hårdt ramt. Vi er i gang med genåbningen, men der er stadigt mange spørgsmål og ubekendte, som gør den langsigtede planlægning vanskelig. Tiden er præget af stor usikkerhed for turismen i hovedstaden, men det er samtidigt nu, vi træffer beslutninger af stor betydning for fremtiden og for udviklingen af København som destination.

Wonderful Copenhagen har derfor, i samarbejde med fremtidsforskere og med input fra en række turismeaktører i hovedstaden, gennemført en dybdegående fremtidsanalyse. Rapporten indeholder fire forskellige fremtidsblikke, der skitserer hvordan turismen og branchen kan udvikle sig de kommende år i hovedstadsområdet.

Skapt vinklede billeder på fremtiden

Formålet med rapporten er at inspirere til strategiske overvejelser i hovedstadens turismebranche. Værktøjet er scenarier: Billeder af hvordan verden, økonomien og turismen i hovedstaden kan se ud om 3-5 år på baggrund af COVID-19-krisen.

Scenarierne er både skarpt vinklede og kan virke overraskende. Samtidig er sigtet, at de er kvalificerede og realistiske, så de rammer den svære og praktiske virkelighed, som hovedstadens turismevirksomheder skal agere i.

En måde at se den nuværende situation i lyset af fremtidige perspektiver er at bruge scenarier. De scenarier, vi præsenterer her, er et værktøj, der er målrettet alle, der arbejder med strategiudvikling i en turismerelateret virksomhed i hovedstaden. Brug dem for eksempel som:

  • et første afsæt for strategiudvikling i lyset af COVID-19 erfaringerne. En systematisk måde at komme ud over ”business as usual”-antagelser.
  • testværktøj – fire fremtidsbilleder, som man kan holde nutidige strategi op imod og vurdere, om de nuværende strategier favner de mulige udfordringer og muligheder.
  • test af konkrete strategiske initiativer og forretningsidéer.
  • idé til, hvordan kriseforløb kan udvikle sig – de fire scenarier kan tænkes at afløse hinanden over tid.
  • inspiration – der kan være ideer i alle fire scenarier, som kan bruges i de aktuelle strategiske overvejelser.

Scenarierne kan anspore til overvejelser som fx: Hvilket scenarie beskriver bedst den verden, vi forbereder os på og arbejder ud fra i vores organisation? Er der scenarier, som vi aktuelt ignorerer, men som vi burde overveje? Hvad skal vi gøre anderledes for at få succes i de respektive scenarier?