Hvad er de lokales holdning til turismen?

På denne side kan du få en oversigt over hvad de lokale i København har af holdninger til turismen

Wonderful Copenhagen gennemfører månedligt en repræsentativ undersøgelse med borgere i København By med henblik på at afdække borgernes holdning til turismen i København.

Overtåenstående dashboard viser svarene fra den borgerundersøgelse.

Målet med undersøgelsen er løbende at tage pulsen på hvorvidt borgerne i byen, i dette dashboard vises de seks mest efterspurgte spørgsmål:

  1. Mener at København fortsat skal promoveres mhp. at tiltrække flere besøgende i byen
  2. Mener at der er plads til flere turister i byen
  3. Har oplevet problemer skabt pga. turismen i byen
  4. Mener at turismen skaber flest positive eller negative konsekvenser for byen
  5. Mener at turismen har en positiv eller negativ effekt på kulturudbuddet i byen
  6. Mener at turismen har en positiv eller negativ effekt på udbuddet af restauranter i byen

I dashboardet er udvalgte nøgletal fra undersøgelsen som gennemsnit for de seneste 12 måneder.
Omkring 1.000 Københavnere deltager i undersøgelsen hver måned.

Klik på "mere info" for at få vist et udvidet indblik i de enkelte datapunkter.

For at gå tilbage til overblikket efter der er trykket på 'læs mere' på et ag spørgemålene trykkes der på 'Tilbage til forsiden' øverst i venstre hjørne.

Rapporter omkring borgernes holdninger

Her er der et par rapporter der er spændende om andre ting ift borgernes holdninger til turisterne

Glyptoteket bag facaden
Anders Sune Berg

Epinion Borgermåling 2021 + 2022

Borgermålinger i København 

Cruise ship
Thomas Høyrup Christensen

Krydstogt borger survey rapport

Krydstogtturismen i København bidrager markant til erhvervet, fx gennem de mange penge som krydstogtgæster ligger i forbindelse med et besøg, og de mange flyruter de er med til at opretholde. Hertil kommer de store grønne ambitioner om at omlægge til landstrøm og gøre København til en frontløber for bæredygtig krydstogtturisme.

Relaterede spørgsmål

lyseblå

Hvad gør København for at blive bæredygtig?

Certificeringer

lyseblå

Hvilken økonomisk betydning har turismen for København?

Turismeomsætning, jobskabelse, skatteprovenue

lyseblå

Hvor mange turister er der i København?

Overnatningstal, kapacitet, belægningsgrad

lyseblå

Hvor mange krydstogtsgæster kommer til København?

Anløb

Relaterede rapportsider

Turistens Fodaftryk
Scenarier for turisme & turismebranchen i Hovedstaden
Kvalitativ analyse af København som destination for udendørs oplevelser
View of Copenhagen city
Oplevelsen af København under Covid-19