Gå til indhold
Ultralokal involvering i tre geografiske områder

Ultralokal involvering i tre geografiske områder

Foto: Daniel Rasmussen

Kan turisme være løftestang for byudvikling til fordel for både lokale og rejsende?

Det spørgsmål har været omdrejningspunkt for udviklingsprojektet, Tourism Moves, der i perioden 2019-2022 har arbejdet i tre geografiske områder i København - I Ørestaden, Inderhavnen og Nordhavn.

Her har projektets partnergruppe sammen med en række lokale aktører arbejdet for at sikre en bæredygtig destinationsudvikling. Målet har været at skabe værdifulde rammer for mødet mellem gæsterne og de lokale. Og at se gæsterne som en ressource til at skabe bedre og mere værdifulde byrum samtidig med, at gæsterne spredes ud, så de kommer flere dele af byen til gode.

Det er på baggrund af den erfaring, at værktøjskassen, Tourism for Everyone, er blevet til. Virkeligheden er, at den stigende mængde besøgende i København forsætter og arbejdet med at skabe en by, der kombinerer hverdagsliv og oplevelse endnu er aktuel. Og derfor er det helt afgørende, at turismen også fremadrettet bliver udviklet til gavn for hele hovedstaden og hovedstadens indbyggere.

Arbejdet i Tourism Moves har været med en testbaseret tilgang til bydelene. Nogle bydele ville gerne have flere gæster for at skabere mere liv. Andre havde udfordringer med at gæsterne ikke brugte bydelens mange tilbud. Og nogle ville gerne have inspiration til at sprede gæsterne til en større geografi.

Vi har testet og afsøgt metoder, midlertidige forsøg og pilotprojekter, der sammen med lokale partnere har potentiale for at blive videreudviklet. Dertil har vi samlet en værktøjskasse med konkrete metoder og cases til jer, som skal i gang med lokalinddragelse.

Værktøjskassen er til alle, der arbejder professionelt med turismen og interesserer sig for, hvordan de lokale kan inddrages bedre og mere effektivt. Det kan være destinationsselskaber, kommuner eller andre, der arbejder med turismeudvikling med de lokale for øje.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Get Social: