Fisk

Test jeres idé

Foto: Jacob Lisbygd

Bliv klogere på, hvilke type test der passer bedst til jeres produkt/service.

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

Når I har fundet frem til jeres idé, skal den testes på målgruppen inden den lanceres. Der kan være tale om mange forskellige tests afhængigt af, om det er et produkt eller service, I har udviklet.

En test skal gerne give jer indsigter i, hvordan brugere vurderer jeres idé i forhold til deres behov, eller om det testede, bliver brugt på den måde, I havde forestillet jer det?

OBS: Har du et digitalt produkt eller koncept, er tilgangen selvfølgelig anderledes, end hvis du fremstiller et fysisk produkt. Udføres testen på en hjemmeside, kan det eksempelvis være i forhold til design, funktioner, navigation, terminologier, indhold eller interaktion på hjemmesiden.

Hvis det er et nyt produkt eller en service, kan I lave en prototype (se prototypetest).

Sådan bruges værktøjet:

Overordnet set er tilgangen til testen altid den samme - det gælder om at se produktet gennem brugerens øjne. Måden at gennemføre testen på kan variere. Få inspiration til testtyper og kom godt fra start her: