Fisk

Prototypetest

Foto: Jacob Lisbygd

Afprøv og kommunikér ideér og koncepter på en håndgribelig måde.

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

En prototype er en ufærdig og fysisk testversion af et produkt, en service eller en proces. Prototyper kan anvendes til at udvikle, afprøve og kommunikere idéer og koncepter til forskellige, relevante interessenter på en håndgribelig måde for at få deres input.

Det er en måde, hvorpå I kan teste jeres løsninger af inden de implementeres permanent. Prototyper bør testes i løbet af innovationsprocessen efterfulgt af revidering og videreudvikling.

Sådan bruges værktøjet:

Forudsætningen for øvelsen er, at I har udvalgt 1 til 3 koncepter, som I vil teste med henblik på at inkorporere feedback fra tests til at udvikle det endelige koncept.