Ultralokal involvering i tre geografiske områder

Lokalinddragelse i en turismekontekst

Foto: Daniel Rasmussen

Hvordan kan turismen gavne hele hovedstaden og dens indbyggere?

Tourism for Everyone er en værktøjskasse, der hjælper jer i gang med at arbejde med lokalinddragelse i en turismekontekst.

Det lokale liv er i stadig højere grad omdrejningspunkt for turismen. Derfor skal turismeudviklingen ske i balance med borgernes hverdag, og lokale kræfter skal indtænkes. Værktøjskassen henvender sig til dig, der arbejder med turisme professionelt.

Vi vil gerne være med til at nuancere begrebet om lokalinddragelse og folde forskellige tilgange til arbejdet med inddragelse ud. For os er nøglen til bæredygtig turismeudvikling, at den giver byen et positivt udbytte, ikke kun økonomisk, men også socialt og miljømæssigt.

I Wonderful Copenhagen har vi længe kigget mod byer som Stockholm, Berlin, Barcelona og andre europæiske hovedstæder, hvor lokale i stigende grad bliver inviteret ind på beslutningsgangene og maskinrummene. Men hvad er en lokal i en turismekontekst, og hvordan får vi københavnerne til at tage ejerskab over de mange tilbud der udvikles hovedsageligt til byens gæster?

Vi har samlet inspiration og værktøjer

Læs blandt andet om kunstnerisk wayfinding i et nyt byområde, borgerinddragelse på Københavns Rådhus med turisme som omdrejning for debatten og få indblik i de forskellige måder at inddragelse kan finde sted.

Derudover har vi delt indsigter fra Group Naos projekt ”Time for DMOcracy” som har samlet en række internationale cases på, hvordan demokratiske metoder kan se ud i en turismekontekst.

Vi håber, du vil finde inspiration og mod på at springe ud i det.

 

De bedste hilsener,

Wonderful Copenhagen.

 

Det med småt

Værktøjskassen er blevet til i regi erhvervsfremmeprojektet, Tourism Moves, og tilblivelsen finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse