Fællesskabs hytte

HVORDAN KAN VI?

Foto: Jacob Lisbygd

Vend jeres udfordringer til mulighedsrum og brugbare løsninger ved at spørge: Hvordan kan vi?

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

“Hvordan kan vi?” er en simpel, men effektiv øvelse, der kan laves i arbejdsgrupper for at komme nærmere på mulige løsninger, problemstillinger eller udfordringer.

Denne metode giver jeres team mulighed for at tage de indsigter og smertepunkter, I hører eller har fundet i jeres undersøgelser, og omformulere dem til spørgsmål, der kan skabe grobund for innovation.

  • "Hvordan" guider I teammedlemmer til at tro, at svaret er derude?
  • ”Kan”-delen lader teammedlemmerne vide, at deres HKV-erklæring måske eller måske ikke virker, og begge muligheder er i orden.
  • "Vi" minder teammedlemmerne om, at projektet handler om teamwork og at bygge på hinandens idéer

Sådan bruges værktøjet:

Sørg for, at teamet forstår, at de leder efter muligheder frem for løsninger. Følg guiden, og lær hvordan I kan formulere gode ”hvordan kan vi?”-spørgsmål.

OBS: Øvelsen praktiseres ofte som en samarbejdsøvelse for teams i begyndelsen af et projekt.

Det kan derfor være en fordel at have identificeret jeres samarbejdspartnere og inddrage dem i denne øvelse.