Åben Rådhus

Friktionspunkter mellem borgere og turister

Foto: arki_lab

Kortlægning af potentielle konflikter og friktioner mellem borgere og turister i København

Metode

Til Københavns Kommunes borgerinddragende event ”Åbent Rådhus” den 6 november 2022 deltog Wonderful Copenhagen sammen med tegnestuen arki_lab med konceptet arki_nopoly. Med udgangspunkt i et stort fysisk kort af Københavns Indre By og brokvarterer gik medarbejder fra Wonderful Copenhagen og arki_lab i dialog med borgere om turisme i gadebilledet. Kommentarer og løsningsforslag blev nedskrevet på postkort og markeret på et heat-map for at give et billede af, hvor de største friktionsområder mellem borgere og turister er i byen både fysisk og tematisk. Indsigter blev sendt til Københavns Kommune.

Læring

At tage udgangspunkt i et kort gav de adspurgte et større perspektiv på potentielle friktionspunkter i byen og kortet giver anledning til samtale om et fælles tredje. Derudover blev alt noteret og de adspurgte følte sig hørt og taget alvorligt. Metoden kræver en større bearbejdning af det kvalitative materiale, hvor tematikker og fysiske friktionspunkter kan udpeges. Metoden giver et godt overblik over omfanget og kan medfører at nye og ukendte vinkler, som der ellers ikke var taget højde for kan udpeges.

Partnere

Københavns Kommune, arki_lab