kyst og havn

Borgerpanel

Foto: Jacob Lisbygd

Tag temperaturen på en afgrænset problemstilling, og få indsigter fra en repræsentativ gruppe.

Hvorfor er værktøjet relevant i forhold til lokalinddragelse?

Styrk dialogen med de lokale med et borgerpanel. Borgerpanelet er specifikt for et afgrænset område og anvendes til at opnå kvalitative indsigter. Borgerpaneler er en repræsentativ samling af borgere, der har sagt ja til at tage del i udviklingen af deres by. Flere danske kommuner har borgerpaneler, hvor de enten elektronisk eller fysisk benytter lokal viden om et givent kommunalt emne.

Borgerpanelet kan bl.a. bruges til at tage temperaturen på en afgrænset problemstilling eller modtage idéer fra de lokale borgere i forhold til, hvor I kan bidrage i jeres område.

Har en af jeres kommunale samarbejdspartnere allerede et borgerpanel, kan I vælge at indgå et samarbejde med dem. Alternativt kan I vælge at skabe et nyt borgerpanel for jeres projekt eller i en bredere turismekontekst.

Sådan bruges værktøjet:

Værktøjet gør jer i stand til at skabe rammerne, så et repræsentativt borgerpanel kan etableres.

Følg værktøjet trin for trin, og kom godt i gang.