Planet Copenhagen Manifest

Turismeerhvervet i hovedstaden går sammen om fælles vision om at blive verdens mest bæredygtige destination

26.9.2022
Foto: Wonderful Copenhagen

Hovedstadens turisme sætter ambitionerne om bæredygtighed højt, og nu samler branchens aktører sig for første gang om nogle fælles, ambitiøse mål i et nyt manifest. Virksomheder og andre aktører, der forpligter sig med konkret handling, er i fuld gang med at tilslutte sig.

Verdens mest bæredygtige turistdestination, til gavn for hovedstaden og til inspiration for resten af verden. Det er den overordnede vision, hovedstadens turisme skal styre efter med det nye manifest om bæredygtighed, som en række af aktørerne i erhvervet nu tilslutter sig.

Blandt målene er, at hovedstaden vil være nummer 1 i internationale turisters vurdering af destinationen som miljøvenligt rejsemål; at turismen i hovedstaden i højere grad skal bidrage til den lokale økonomi; at skabe en turismeudvikling med en stærk borgeropbakning og endelig, så skal turismen bidrage til, at hovedstaden og Danmark når sine klima- og miljømål.

Planen og visionen er på den ene side enkel og har samtidig ambition om at bidrage globalt. Hovedstaden vil give de millioner af mennesker fra hele verden, der hvert år besøger Danmarks hovedstad, grøn inspiration med hjem i bagagen. Visionen er, at besøget i hovedstaden skal inspirere vores gæster til at træffe flere grønne bæredygtige valg i deres liv i hjemlandet.

Første gang erhvervet samler sig
Det er Wonderful Copenhagen, der står bag initiativet, som skal samle erhvervets aktører om at indfri den fælles vision. Og det er første gang, erhvervet samler sig om en fælles retning for arbejdet for en bæredygtig destination, hvor hver enkelt virksomhed samtidig forpligter sig til konkrete handlinger, som bakker ambitionerne op. Når virksomhederne tilslutter sig manifestet, forpligter de sig nemlig til at udarbejde individuelle handlingsplaner, der skal bidrage til, at hovedstaden samlet kan indfri de overordnede mål.  

På den måde forpligter virksomhederne sig til – med afsæt i deres egne handlingsplaner – at arbejde for forskellige fokuspunkter, der bakker de overordnede mål op. Det kan eksempelvis være bæredygtighedscertificering af erhvervet, at gøre det nemmere for turisterne at træffe grønne valg, at fremme lokal produktion af fødevarer og materialer og at udvikle hovedstaden som en attraktiv helårsdestination.

”Den bæredygtige omstilling af hovedstadens turisme er en stor og kompleks opgave, som vi skal lykkes med. Det kræver, at vi som erhverv sætter en klar, ambitiøs og fælles retning, og at vi løfter i flok. Det gør vi med det nye manifest, Planet Copenhagen,” siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, og fortsætter:

”Erhvervet er allerede i fuld gang med den bæredygtige omstilling, men det er første gang nogensinde, at vi går sammen om fælles ambitiøse mål kombineret med et klart commitment til handling. Med manifestet tager turismeerhvervet et klart ansvar for at bidrage til Danmarks ambitiøse bæredygtighedsmål, og for at Danmarks hovedstad styrker og manifesterer sin globale førerposition inden for bæredygtighed – til gavn for borgere og til inspiration for verden. Vi skal sikre, at turismeudviklingen sker med opbakning fra borgere, og vi kan og skal i langt højere grad vise verden – gennem de millioner af internationale gæster, der hvert år besøger hovedstaden – hvordan bæredygtighed og livskvalitet i hverdagen er to sider af samme sag.”

De første virksomheder har meldt sig
Det er summen af de mange virksomheders bidrag, der skal gøre den store forskel, og derfor er det afgørende, at så mange virksomheder som muligt tilslutter sig. Selvom arbejdet med at få erhvervet med først rigtig går i gang her i efteråret, så har de første virksomheder allerede meldt sig på banen. Fem af dem begrunder tilslutningen til manifestet her:
 

Scandic Hotels:
”Alle har en interesse i, at København bliver den mest bæredygtige destination i verden. I Scandic er vi allerede langt på den bæredygtige omstilling, men vi er ambitiøse på hele branchens vegne og vil gerne være med til at løfte bredt. Med manifestet forpligter vi os til at dele, hvad vi hver især laver, og det sætter store og mærkbare aftryk, når vi løfter sammen og får alle med, herunder også leverandører. Og hvis vi med vores standarder for bæredygtighed også sætter et positivt aftryk på alle vores internationale gæster, begynder vi at komme rigtig langt,” siger Søren Faerber, adm. dir. Scandic Hotels Danmark.
 

Bellagroup:
“I Bellagroup arbejder vi aktivt med at skabe fremtidens bæredygtige platform for hospitality i København, og derfor er vi begejstrede for det ambitiøse manifest, Wonderful Copenhagen nu byder ind med på vegne af den samlede branche. Som en af hovedstadens største spillere ser vi frem til at byde ind med vores egne, levede erfaringer, men også til at søge og skabe ny viden i tæt samarbejde med vores branchekollegaer på tværs af værdikæden. For kun én ting er sikkert, når det kommer til bæredygtighed: Vi bliver aldrig færdige med at forsøge at finde fremtidens løsninger,” siger Christian Folden Lund, CEO Bellagroup.

Dansk Arkitektur Center:
”Vi tilslutter os Planet Copenhagen, fordi bæredygtighedsdagsordenen er supervigtig, og hovedstaden skal være med i front og skille sig ud som destination på det område. Det vil smitte af på hele Danmark. Dansk Arkitektur Centers opgave er at formidle og skabe netværk, blandt andet om bæredygtige byer, så vi har noget at byde ind med, ikke mindst i 2023, hvor København bliver verdens arkitekturhovedstad – World Capital of Architecture. Her er spotlightet rettet mod os, og vi har alle muligheder for at gøre en forskel både for klima og miljø, for bæredygtig turisme og for hovedstaden som destination,” siger Dorthe Weinkouff Barsøe, vicedirektør i Dansk Arkitektur Center.

Stromma:
”Alle må gøre noget, og derfor støtter vi det bæredygtighedsmanifest, Wonderful Copenhagen står bag. Vi vil være med til at fastholde Københavns position på verdenskortet og sørge for, at det klimaaftryk, vi afsætter, bliver minimalt for fremtidige generationer. Manifestet underbygger vores allerede eksisterende bæredygtighedsaktiviteter og positionerer København helt fremme i førerfeltet, nu også når det kommer til bæredygtighed. Stromma arbejder aktivt og målrettet for at gennemføre vores ambitioner for udledning. Disse er en 50% reduktion af emissionerne i 2030 og 100% reduktion eller bedre i 2040,” siger Mads V. Olesen, CEO Stromma Danmark A/S."

Meyers:
”Med manifestet for Nyt Nordisk Køkken har vi gennem næsten 20 år set, hvordan en fælles vision fra et lille land har formået at skabe nysgerrighed og innovation på tværs af hele kloden. Og netop derfor er vi glade for at støtte op om manifestet Planet Copenhagen, fordi vi tror på, at en fælles indsats kan skabe den opmærksomhed og bevægelse, der kan gøre hovedstaden til den mest bæredygtige destination –  ikke bare i verden, men for verden,” siger Peter Rønn-Petersen, direktør i Meyers.

Arbejdet med at få resten af erhvervet til at slutte op om manifestet skydes i gang til konferencen Planet Copenhagen d. 27. september, hvor Wonderful Copenhagen sætter fokus på, hvordan hovedstadens turisme kan sætte fart under den grønne omstilling.

Læs manifestet og bliv medunderskriver