Kit Lykketoft

Møder, kongresser og events i 2021: Korte frister, usikkerhed og stort fokus på bred samfundsværdi

12.1.2022
Foto: Wonderful Copenhagen

Hvordan har COVID-19 påvirket møder, kongresser og events i det forgangne år, og hvilke udfordringer og nye aktiviteter kommer til at præge arbejdet i 2022?

Wonderful Copenhagens arbejde med tiltrækning og destinationsudvikling i forhold til møder, kongresser og events er samlet i Convention-afdelingen. Arbejdet sker i tæt samarbejde med de mange aktører fra branchen, der er samlet i netværket Meetingplace, som er forankret i WOCO. Både events og erhvervsturismen har været hårdt ramt af pandemiens forsamlingsforbud og rejserestriktioner globalt set, og i lyset af det har vi bedt Kit Lykketoft, Wonderful Copenhagens direktør for erhvervsturisme og events, samle op på endnu et år i skyggen af COVID-19 og samtidig kigge ind i det nye.

Hvad har særligt kendetegnet arbejdet med møder, kongresser og events i 2021?

”2021 har som 2020 været meget præget af COVID-19. Fokus har været på at omstille vores forretningsmodel til den nye virkelighed efter COVID, på at være klar med nye tilbud og monitorerer markederne. Bl.a. har den brede samfundsmæssige værdi af møder og kongresser fyldt meget på den globale agenda, såvel som i det konkrete arbejde med legacy.”

”Planlægningshorisonten har været kort, og vinduet for afholdelse af events og kongresser lige så kort. EM i fodbold blev afholdt i juni, og i efteråret lykkedes det at afholde større kongresser, eks. WindEurope med omkring 7000 deltagere, en række kunde- og salgsevents på de vigtigste internationale markeder, samt deltagelse i messer. Men med omikron fulgte en ny omgang udskydelser og aflysninger, hvor vi ligesom i 2020 arbejdede målrettet på at sikre udskydelser fremfor aflysninger. 2021 har dog givet værdifuld indsigt i, hvordan markederne reagerer, når smitten er lav, og det giver grund til optimisme fremadrettet.”

Hvad bliver de største henholdsvis udfordringer/muligheder for området i 2022?

”Største konkrete udfordring er usikkerheden i forhold til planlægning og afvikling. Derudover vil det fortsatte arbejde med tilpasning af vores værditilbud til de internationale kunder have høj prioritet. Digitale formater, risikospredning, påviselig bæredygtig adfærd og målbar merværdi af kongresser er blandt vores muligheder for fortsat at være konkurrencedygtige. Samtidig er videnbaseret agilitet afgørende, og data og vidensopsamling en hjørnesten i det fremadrettede arbejde.”

Og hvilke nye konkrete tiltag igangsætter WOCO i 2022 i forhold til arbejdet med møder, kongresser og events?

”Meetingplace har lanceret en spritny strategi ”Copenhagen together for positive impact”, der sætter kursen for hovedstaden som den mest relevante bæredygtige destination for internationale møder og kongresser.

Strategien har et kundefokus, hvor vi gennem digital omstilling, viden om kunder og nye behov i markedet, samt business intelligence skal sikre vores position i det globale marked. Dette skal ske gennem partnerskaber, både med kunderne og på destinationen. Et centralt selling point er at skabe og dele viden generøst. Sidst, men ikke mindst, er verdensmålene både udgangspunktet for vores aktiviteter og endemålet,” slutter Kit Lykketoft.