M/S Maritime Museum in North Sealand

Tourism+Culture Lab

Foto: Daniel Rasmussen

Tourism+Culture Lab er et udviklingsprojekt forankret i Wonderful Copenhagen i 2016-2019, som har til formål at styrke Greater Copenhagen som en attraktiv kulturdestination og på sigt tiltrække nye, internationale gæster, som har kulturoplevelser som rejsemotivation.

Find et udpluk de læringer, erfaringer, værktøjer og cases, der er kommet ud af Tourism+Culture Lab. Mange af disse er flyttet med på Dansk Storbyturismes nye platform for kulturturisme: MOSAIK: Viden og forretningsudvikling i mødet mellem kultur og turisme.

Med projektet Tourism+Cultur Lab var formålet for Wonderful Copenhagen at styrke kulturoplevelserne i Greater Copenhagen og gøre dem mere tilgængelige for et internationalt publikum. Der blev i projektet udviklet konkrete værktøjer og gennemført analyser i samarbejde med kulturinstitutioner. Helt overordnet søgte Tourism+Culture Lab at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvordan tiltrækker vi flere turister til vores kulturinstitutioner og kultursteder?
  • Hvordan gør vi vores kulturoplevelser mere tilgængelige for internationale gæster?
  • Hvordan giver vi de internationale gæster en endnu bedre oplevelse, end vi gør i dag?
  • Hvordan øger vi turisternes kulturforbrug?
  • Hvordan tjener kulturinstitutionerne flere penge på de internationale gæster?

København rangerer lavt på kultur

Selvom København er en by i vækst, og selvom kultur udgør en væsentlig del af Københavns og hovedstadsregionens turismeprodukt, så rangerer København langt nede af listen over europæiske destinationer med såkaldt kulturel attraktivitet, viser flere analyser.

Samtidig er der brug for mere viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når det kommer til kulturlivets kommunikation og produktudvikling over for internationale gæster. Desuden skal samarbejdet mellem turist- og kulturerhverv styrkes, så destinationens kulturelle produkter er gearet til en international målgruppe.

Projektets fire spor:

  1. KOMPETENCE: Kurser og workshops, der klæder partnerne på ift. de væsentligste udfordringer, når det gælder internationalisering
  2. INNOVATION: Konkrete, målbare eksperimenter tester nye tiltag af hos den enkelte kulturinstitution eller event
  3. INSPIRATION: Cases fra ind- og udland samt studieture skal inspirere
  4. VIDENDELING: Videndeling mellem turist- og kulturerhverv samt kommunikation af læringer og cases til gavn for alle

Cases

Gennem innovationsindsatser og målbare eksperimenter hos kulturpartnere er der i Tourism+Culture Lab udviklet nye løsninger med ny viden til gavn for hele kultur- og turisterhvervet. Læs mere om projektets cases herunder:

Signe Krarup Hansen SKR

Senior Manager - Culture

skr@woco.dk