Daytrip

Land & By

Foto: Daniel Rasmussen

For at øge turismestrømmen fra København til hele Sjælland og øerne og forløse områdets fulde turismepotentiale, har Wonderful Copenhagen sammen med en bred kreds af partnere startet projektet Land og By.

Projektet Land & By fokuserer på at binde oplevelser sammen og skabe samarbejde mellem turismeaktører med et særligt fokus på turismeorganisationerne på hele Sjælland og øerne.

Med 10 millioner årlige overnatninger er København landets største internationale trækplaster. Det lægger et pres på byen og skaber et behov for at øge de rejsendes mobilitet og få flere til at gøre brug af en større del af byen og hele Greater Copenhagens geografi. De mange besøgende til hovedstaden udgør dog også et kæmpe potentiale for Sjælland og øerne, som er med i projektet Land & By.

Analyser fra projektet 10XCopenhagen viser, at 80 pct. af de besøgende ønsker at kombinere opholdet i København med en tur ud af byen. Det potentiale søger Land & By at løfte ved at skabe nye oplevelsessammenhænge, som blandt andet bliver understøttet med markedsføring via Wonderful Copenhagens Day Trip indsats, som er en direkte udløber af projektet Land & By.

Helt overordnet søger projektet at sætte kurs mod et langt stærkere og mere sammenhængende turismesamarbejde på tværs af den sjællandske geografi med udgangspunkt i fælles viden om udfordringer og muligheder for at skabe ny turismevækst. Målet er at skabe en tæt koordineret muskel af turismeudviklingskapacitet på Sjælland & øerne, der resulterer i nye samarbejder og nye fælles projekter og indsatser efter projektets afslutning.


Projektet gennemføres med udgangspunkt i tre overordnede spor:

  • EN SAMMENHÆNGENDE DESTINATIONSOPLEVELSE – en oplevelsessammenhæng kendetegnes ved en række oplevelser, der forbinder geografien mellem land og by og tager udgangspunkt i en fælles fortælling, målrettet en bestemt målgruppe. 
  • EN SAMMENHÆNGENDE TURISMEINDSATS - stærkere forbindelser og et stærkere samarbejde mellem Sjællands turismeorganisationer med nye partnerskaber og nye fælles projekter til følge, herunder også en målrettet fælles erhvervsturismeindsats.
  • EN SAMMENHÆNGENDE PLAN - en samlet udviklingsplan for turismen på Sjælland, der beskriver den samlede turismevision for Sjælland og øerne.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse