Nordhavn

Tourism Moves

Foto: Daniel Rasmussen

Projektet Tourism Moves vil bruge turismen som en positiv kraft, der understøtter lokale borgeres ønsker til byudvikling og gør bydele mere attraktive for både lokale og besøgende.

Kan turisme være løftestang for byudvikling til fordel for både lokale og rejsende?

Det spørgsmål er omdrejningspunkt for Wonderful Copenhagens udviklingsprojekt Tourism Moves. Projektet har til formål at sikre en bæredygtig destinationsudvikling ved at gøre nye byrum attraktive for både lokale og rejsende og derved understøtte en bredere oplevelsesgeografi. 

Turismen skal understøtte lokale ønsker

Tourism Moves bevæger sig på et ultralokalt niveau. I tæt dialog med lokale borgere, erhverv og rejsende identificerer projektet byområders udfordringer og potentialer for by- og turismeudvikling, før der i samarbejde med lokale aktører bliver udviklet og eksekveret lokale handleplaner.

I tre udvalgte bydele (Ørestad, Inderhavnen og Nordhavn) har projektet arbejdet tæt sammen med lokale aktører om at udvikle dobbeltfunktionelle oplevelser, der kan tilgås både af lokale og turister.

I Nordhavn, som er en bydel under udvikling, er der et lokalt fokus på at sprede bydelens gæster fra den indre del af Nordhavn ved Århusgadekvarteret til den øvrige del af Nordhavn. Samtidig øger vi tiltrækningskraften for besøgende ved at understøtte opblomstringen af kultur og engagerende, tilbagevendende oplevelser i den nye bydel.

I Ørestaden har der været et lokalt fokus på at få formidlet Ørestadens mange naturoplevelser og arkitektur, så besøgende får kendskab til området allerede eksisterende særegenhed.

I Inderhavnen har projektet sammen med havnens mangeartede aktører arbejdet med at gøre havnen tilgængelig for turister, som det gode alternativ til den tætpakkede indre by.

Tourism Moves står på skuldrende af det omfattende vidensgrundlag produceret i 10XCopenhagen - et analyseprojekt gennemført af Wonderful Copenhagen i 2018 og offentliggjort i starten 2019.

Indsatsen for at åbne Københavns mindre besøgte kvarterer op for rejsende kommer også til udtryk i Wonderful Copenhagens markedsføringskanaler, med Neighbourhood-kampagnen som et eksempel.

 

Projektet er opstartet i 2019 og slutter ved udgangen af 2022.

Projektets partnerkreds består af Metroselskabet, By&Havn, Københavns Kommune og HORESTA

Kvalitativ analyse af turismerelaterede udfordringer og potentialer i Ørestad

Filmen om Ørestad er produceret af Jeffrey Hunter og Experience Ørestad som en del af Wonderful Copenhagen's projekt Tourism Moves med støtte fra bl.a. Erhvervsfremmebestyrelsen. Filmen kan downloades fra Copenhagen Media Center.

 

73% af de lokale mener, at turismen påvirker den lokale økonomi positivt

 

77% af de lokale ser gerne turisterne spredt ud til andre dele af byen end Indre By

 

23% af turisterne besøgte kun Indre By under deres besøg i København

 

48 % af de besøgende er såkaldte high-mobility rejsende, der har besøgt tre eller flere bydele
 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse