Bella Center

Sådan skaber hovedstadens legacy-program større værdi af værtskab af internationale videnkongresser

25.11.2021
Foto: Wonderful Copenhagen

Når hovedstaden lægger by til de store internationale videnkongresser, skaber det stor omsætning for virksomhederne i turismeerhvervet. Men kongresserne er også en vigtig platform for danske virksomheder og videnmiljøer inden for de fagområder, som kongresserne beskæftiger sig med.

Hos Wonderful Copenhagen, der arbejder på at vinde internationale kongresser hertil i samarbejde med en lang række aktører, er der også fokus på at øge den bredere samfundsværdi ved kongresserne – også kaldet legacy. Her er målet at skabe blivende, positive værdier.

Arbejdet tager udgangspunkt i programmet Copenhagen Legacy Lab, som består af en strategisk og systematisk metode til at identificere muligheder og udvikle samt evaluere outreach-tiltag i forbindelse med kongresser i hovedstaden. Med Copenhagen Legacy Lab faciliteres en co-creation proces, der understøttes af en række værktøjer, hvor relevante stakeholders deltager. Herunder beslutningstagere bag kongressen samt lokale partnere og aktører om det være sig myndigheder, erhvervsklynger, organisationer, videnmiljøer og erhverv. Processen munder ud en række forskellige tiltag, som hver især skaber potentielt blivende værdi for samfundet og dermed øger kongressens samlede værdiskabelse i Danmark på både den korte og den længere bane.

I slutningen af november var hovedstaden vært for kongressen WindEurope Electric City 2021, der som den første store internationale kongres efter nedlukningen samlede mere end 7000 delegerede fra den europæiske vindenergibranche.

Forud for kongressen blev der kørt en legacy-proces med møder og workshops med WindEurope, Wind Denmark og relevante lokale stakeholders for at identificere og sammenkoble de forskellige potentialer for, hvordan der kan skabes synergier på tværs af stakeholders med fokus på energibranchen.

Det mundede ud i en række outreach-aktiviteter i forbindelse med kongressen, som bl.a. inkluderer promovering af danske virksomheders produkter, bud på nye innovative løsninger, brobygning mellem universiteter og branchen, policy making, eksportfremme mv: Se eksempler nedenfor:

 

Danish Pavilion, drevet af Danish Wind Export. Pavillonen samlede 62 danske virksomheder, som fik unik mulighed for at udstille og promovere sig over for vindenergibranchen. Overordnet formål med indsatsen var at bidrage til at fastholde den danske vindsektor som markedsleder. Her fremvistes danske teknologier, produkter og tjenester med henblik på at skabe nye salg og samarbejder.

 

Innovation Park, som Energy Cluster Denmark var en del af. Her blev de nye start-ups vist frem til et internationalt publikum med det formål at styrke og accelerere transitionen fra forskning og videnskab til erhvervsmarkedet. Start-ups havde mulighed for at pitche deres idéer til løsninger på konkrete udfordringer ind til relevante virksomheder.

 

Student Activities & competition, som Danmarks Tekniske Universitet stod for: Her var formålet at øge tilmeldingen til online-masters i intervallet 30+. DTU's Online Master Kursus er anerkendt globalt som en vigtig ressource til sektoriel kapacitetsudvikling og professionalisering. Initiativet skal bygge bro mellem studerende og branchen.

 

Business delegations, afholdt af State of Green. Her blev dansk best pratice eksponeret ved hjælp af VR-teknologi med formålet at øge eksporten af dansk vindenergi og relaterede teknologier.

 

Energy Islands Lego Masters demonstration hos Energinet.dk: Aktiviteten demonstrerede de danske energiøer ved hjælp af en model bygget af Lego Masters. Dette for at øge bevidstheden om potentialer og fordele ved energiøer, dets funktioner herunder transmissionsaktiver, kobling til andre lande, kommercielle aktiviteter samt innovation og herigennem få input og bidrag til de kommende opførsler.

 

Som del af legacy-programmet for WindEurope-kongressen blev der udarbejdet en plan for opfølgning med henblik på evaluering. Copenhagen Legacy Lab arbejder samtidig på en udvikling af en model for opsamling og evaluering af effekt.

Legacy i forbindelse med kongresser er et stigende konkurrenceparameter, når byer verden over byder på kongresværtskaber. Internationalt er hovedstaden gået forrest i det arbejde, bl.a. i tæt samarbejde med det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. En indsats, der blev anerkendt med Global Destination Sustainability Movement’s Innovation Award, som blev tildelt Copenhagen Legacy Lab i 2021.

Bettina Reventlow-Mourier
For yderligere information:

Deputy Convention Director - Head of Congress

brm@woco.dk