Wonderful Copenhagen
Martin Heiberg

Seminar for event- og oplevelsesindustrien

Denne seminarrække er udviklet til event- og oplevelsesbranchen med der formål, at dele den seneste viden og tendenser inden for branchen for at komme styrket igennem et hårdt år med COVID-19. Fire seminarer vil blive afviklet i foråret 2021.

Næste seminar er den 21. april kl. 9.00-10.00

Tema: Skab bæredygtige forretningsmodeller for events

Tilmeld dig her.

Få mere information om fremtidige seminarer ved at sende en mail til thn@woco.dk.

Seminar 1: Værdiskabelse ved events og eventgæstens oplevelse under COVID-19

På det første seminar satte vi fokus på eventgæstens oplevelse under COVID-19 og den værdi, der bliver skabt for eventgæster, stakeholdere og samfundet ved afholdelse af events.

Lektor ved Institut for Turisme og Kulturel Innovation hos Aalborg University, Carina Ren, præsenterede den seneste viden om betydningen af afholdelse af events. I lyset af COVID-19 er mange events blevet afviklet virtuelt eller helt aflyst, hvilket har resulteret i store sociale og økonomiske tab. Trods dette, har en yderst kreativ branche udviklet innovative praktiske, digitale og hybrid løsninger, der skubber gæstens behov og oplevelse i fokus.

Katja Lohmann, Head of Customer Experience i Tivoli, præsenterede hvordan Tivoli praktisk har arbejdet med at skabe gode gæsteoplevelser under de gældende COVID-19 restriktioner, og Bo Jensen, Direktør fra Badminton Danmark, gik i dybden med de udfordringer, der opstod ved afvikling af Denmark Open i Oktober 2020.

I den sidste del af seminaret indgik Carina Ren, Katja Lohman og Bo Jensen i en modereret paneldebat og svarede på nogle af de spørgsmål og dilemmaer, der det seneste år er opstået ved håndtering af gæster til events og i oplevelses-industrien under COVID-19. Vært og moderator var Morten Corne Sejersbøl, journalist og Direktør hos Geelmuyden Kiese.

Seminaret blev afholdt den 27. februar 2021.

Seminar 2: Forbrugeradfærd ved fremtidens events

På dette seminar satte vi fokus på forbrugeradfærden ved fremtidens events. COVID-19 har ændret måden hvorpå forbrugeren i dag agerer i de fleste brancher. Specielt i event- og oplevelsesindustrien, der har været hårdt ramt at forsamlingsforbud og øvrige restriktioner, vil eventgæsten ved fremtidige begivenheder være forandret og have nye præferencer. Vi ser nærmere på, hvordan branchen kan forberede sig bedst mulig måde til at byde eventgæsten velkommen, når restriktionerne ophæves.

Fremtidsforsker ved Institut for Fremtidsforskning, Carsten Beck, præsenterede på seminaret tidens forbrugertendenser og kom med bud på fremtidsscenarier om, hvordan forbrugernes adfærd vil være under og efter en genåbning. I oplægget berørte han emnet omkring forbrugerens holdninger, ændrede behov hos eventgæsten, digitalisering, mm. samt brugbare eksempler fra ind- og udland.

Tobias Woxholtt, Sport Event Manager hos Red Bull Danmark, præsenterede Red Bull's tilgang til events, og hvordan de fremtidigt ved navigere, når de skal afholde fremtidige events - forventeligt med store sport events i sommeren 2021.

Efter oplæggene faciliterede vært Morten Crone Sejersbøl fra Geelmuyden Kiese en paneldebat, hvor Carsten Beck og Tobias Woxholtt diskuterede, hvordan forbrugeren på bedste måde imødekommes efter COVID-19.

Seminaret blev afholdt den 18. marts 2021.