Gå til indhold
Redbull diving event Copenhagen

Events i København

Foto: Romina Amato

Wonderful Copenhagen tiltrækker, udvikler og aktiverer events. Det gør vi både med henblik på at profilere København internationalt, for at tiltrække gæster til byen og skabe liv og oplevelser for besøgende og lokale.

Wonderful Copenhagen anser megaevents som en af de stærkeste katalysatorer til strategisk udvikling. Det er med dette udgangspunkt, at vi proaktivt tiltrækker begivenheder, ud fra hvordan begivenheden kan bringe udvikling til byens styrkepositioner eller strategiske indsatsområder.

Eventindsatsen foregår i regi af Copenhagen Eventures, der er den officielle megaevent organisation for København. Enheden er etableret i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune.

Virkemidlerne er mange, men den store opmærksomhed og det naturligt store engagement er nogle af de primære drivere i arbejdet. Vores tilgang i tiltrækningsarbejdet understøttes af udviklingsarbejde, målrettet prioriterede indsatser som for eksempel værtsskabsaktivering, erhvervsudvikling og bæredygtighed.

Se hvordan vi præsenterer København

Tiltrækning

Copenhagen Eventures samarbejder med nationale værter og internationale rettighedshavere, og rådgiver parterne i forbindelse med bud og afvikling af internationale kultur- og sportsbegivenheder.

Copenhagen Eventures fungerer på vegne af Københavns Kommune som første kontakt til fremtidige værter og rådgiver disse med henblik på eventuel støtte fra Københavns Kommune.

Internationalt fokus

Copenhagen Eventures arbejder internationalt for at fremme og markedsføre København som en af verdens førende eventbyer. Copenhagen Eventures samarbejder med både nationale og internationale partnere i dette arbejde og er til stede på internationale salgsplatforme og konferencer i denne forbindelse.

Have Some Copenhagen

Med et ønske om, at skabe bredere engagement og større stolthed har Copenhagen Eventures igangsat et nyt projekt målrettet værtsskabsaktivering i forbindelse med afholdelse af større begivenheder. Konkret er det vores hensigt at udnytte den massive opmærksomhed begivenhederne skaber, til strategisk og praktisk at distribuere den Københavnske fortælling og til at udnytte den givne begivenhed til at skabe stolthed og engagement blandt byens borgere og erhvervsliv.

Praktisk effektueres modellen i en digital contentpakke til hver event, stillet gratis til rådighed online. Materialet vil blive udviklet til alle megaevent og til udvalgte øvrige begivenheder. Vi håber med tilgangen at kunne skabe et genkendeligt univers, som borgere og erhvervsliv vil tage del i, uden nødvendigvis at være en del af begivenhedens nære miljø

Have_some
Wonderful Copenhagen

Det er ganske let for din virksomhed at blive en del af Have Some Copenhagen. Denne folder giver dig en hurtig introduktion af hvad aktivering ved events handler om, og giver samtidig håndgribelige eksempler på hvordan materialet har været anvendt.

Get Social: