Redbull Cliff Diving Event

Events

Foto: Romina Amato

Wonderful Copenhagen tiltrækker, udvikler og aktiverer events. Det gør vi både med henblik på at profilere København internationalt, for at tiltrække gæster til byen og skabe liv og oplevelser for besøgende og lokale.

Wonderful Copenhagen anser megaevents som en af de stærkeste katalysatorer til strategisk udvikling. Det er med dette udgangspunkt, at vi proaktivt tiltrækker begivenheder, ud fra hvordan begivenheden kan bringe udvikling til byens styrkepositioner eller strategiske indsatsområder.

Eventindsatsen foregår i regi af Copenhagen Eventures, der er den officielle megaevent organisation for København. Enheden er etableret i et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune.

Virkemidlerne er mange, men den store opmærksomhed og det naturligt store engagement er nogle af de primære drivere i arbejdet. Vores tilgang i tiltrækningsarbejdet understøttes af udviklingsarbejde, målrettet prioriterede indsatser som for eksempel værtsskabsaktivering, erhvervsudvikling og bæredygtighed.

Sportbusiness om København som eventdestination

Foto: Pierre Mangez

Tiltrækning

Copenhagen Eventures samarbejder med nationale værter og internationale rettighedshavere, og rådgiver parterne i forbindelse med bud og afvikling af internationale kultur- og sportsbegivenheder.

Copenhagen Eventures fungerer på vegne af Københavns Kommune som første kontakt til fremtidige værter og rådgiver disse med henblik på eventuel støtte fra Københavns Kommune.

Kommende og tidligere events i København

Foto: Jesper Gronnemark

Internationalt focus

Copenhagen Eventures arbejder internationalt for at fremme og markedsføre København som en af verdens førende eventbyer. Copenhagen Eventures samarbejder med både nationale og internationale partnere i dette arbejde og er til stede på internationale salgsplatforme og konferencer i denne forbindelse.

Værtskabsaktivering

Med et ønske om, at skabe bredere engagement og større stolthed har Copenhagen Eventures igangsat et nyt projekt målrettet værtsskabsaktivering i forbindelse med afholdelse af større begivenheder. Konkret er det vores hensigt at udnytte den massive opmærksomhed begivenhederne skaber, til strategisk og praktisk at distribuere den Københavnske fortælling og til at udnytte den givne begivenhed til at skabe stolthed og engagement blandt byens borgere og erhvervsliv.

Praktisk effektueres modellen i en digital contentpakke til hver event, stillet gratis til rådighed online. Materialet vil blive udviklet til alle megaevent og til udvalgte øvrige begivenheder. Vi håber med tilgangen at kunne skabe et genkendeligt univers, som borgere og erhvervsliv vil tage del i, uden nødvendigvis at være en del af begivenhedens nære miljø.

 

Eventrådet og Eventanalyser

Eventrådet

Eventrådets formål er at sikre sammenhæng mellem tiltrækning, udvikling og medfinansiering af megaevents i København.

Eventanalyser

Wonderful Copenhagens analyseafdeling har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en model til eventanalyser samt analyseret effekterne af en lang række events indenfor kultur, sport og erhverv.

Se alt

Værktøjskasse til eventarrangører

Foto: Royal Arena