Biking in Copenhagen

Tourism for Good

Foto: Viggo Lundberg

Wonderful Copenhagen har lanceret hovedstadens første strategi for bæredygtig turisme under navnet: Tourism for Good. 

Strategien henviser til, at turisme både lokalt og globalt er i vækst og vil være det fremover, og samtidig, at turismen fremover skal medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Strategien er en af de første i verden af sin slags, som adresserer bæredygtig turisme ud fra både en miljømæssig, en social og en økonomisk tilgang og samtidig bidrager direkte til indfrielsen af FNs 17 verdensmål.