Østergro organic restaurant copenhagen

Info om Green Tourism Organization (GTO)

Foto: Giuseppe Liverino

Green Tourism Organization er en miljøcertificering for turisme organisationer, der gør en særlig indsats i forhold til de klima og miljømæssige aspekter af bæredygtighed.

Green Tourism Organization (GTO) er en mærkningsordning skabt til at arbejde med de miljø- og klimamæssige aspekter af bæredygtig turisme. HORESTA (den danske brancheorganisation for hoteller, restauranter og turisme) i samarbejde med Friluftsrådet er de ansvarlige for GTO. Mærkningsordningen er skabt for at støtte og anerkende turismedestinationer og organisationer, som yder en ekstra indsats i forhold til bæredygtighed. 

Både HORESTA og Friluftsrådet var også med til at skabe Green Key certificeringen for hoteller og venues for 25 år siden, som i dag er spredt til 65 lande og 3.200 turisme organisationer. Erfaringer fra Green Key certificeringen er blevet brugt som fundament for det nye tiltag GTO, som i højere grad er fokuseret på turisme organisationer.

For at blive certificeret vurderes destinationerne på 140 forskellige parametre, inklusiv hvordan branchens ledere prioriterer miljø- og klimamæssige overvejelser, miljøvenlige indkøb og at begrænse organisationens forbrug af el, vand og varme. Derudover også hvordan destinationen, branchen og organisationerne bidrager til den generelle miljø-, klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Efter indsendelse af ansøgning besøger en konsulent organisationen for at hjælpe og sikre sig at alle kravene er opfyldt og den nødvendige dokumentation findes frem eller udvikles. Når alle krav er opfyldt og dokumentationen er på plads indstilles ansøgningen til godkendelse hos en jury. Hvis juryen godkender ansøgningen, kan virksomheden herefter tildeles Green Tourism Organization. Hvert andet år bliver juryen og dens arbejde verificeret af ekstern part.

Wonderful Copenhagen sætter en international standard for bæredygtighed og er verdens første Green Tourism Organization. Wonderful Copenhagens bæredygtighedsstrategi fra 2018 adresserer bæredygtighed ud fra både miljømæssige, sociale og økonomiske tilgange, og en af pointerne i strategien er hvad Wonderful Copenhagen selv kan gøre for at sikre bæredygtighed i egen organisation, og de opgaver vi udfører.

Danmark bekræfter endnu engang sin position som førende indenfor bæredygtig udvikling, da både VisitAarhus, VisitAalborg og Inspiring Denmark slutter sig til Wonderful Copenhagen, og er blevet certificeret som Green Tourism Organisationer. Denne udmærkelse er et produkt af en samlet indsats og samarbejde mellem parterne og den national organisation for erhvervs- og mødeturisme MeetDenmark.