Tivoli Hotel & Congress Center

Styrket forretning fra store kongresser

Foto: Arp Foto Aps

Initiativ 3

Situationen
Hovedstaden kan tilbyde et kongresprodukt i absolut topklasse på tværs af hoteller, venues, underleverandører m.v. Det har i 2019 gjort København til verdens 12. mest benyttede kongresby, hvilket i 2019 skabte en omsætning på over 1 mia. kr. Wonderful Copenhagen vil i regi af blandt andet City of Congresses fortsætte arbejdet med at tiltrække internationale kongresser, men pga. COVID-19 er foreningerne bag de store, internationale kongresser pressede på deres forretningsmodel og overlevelse. Kongresser forventes i høj grad at blive afholdt delvist virtuelt, og Wonderful Copenhagen ser allerede nu en stigende tendens til, at kongresser fusionerer på tværs af specialer. Alt i alt forventes der fra 2021 at være færre og mindre kongresser at byde på. Med ændringen i kongresmarkedet er der brug for en tilsvarende ændring i hovedstadens tilbud for fortsat at kunne levere et produkt i topklasse.

Initiativ: Styrket forretning fra store kongresser

Der skal arbejdes for en tilpasning og styrkelse af hovedstadens nuværende værditilbud og forretningsmodel inden for kongresturisme og for at skabe ny forretning fra kongresser til mødeindustrien, som kan kompensere for faldet i antallet af store kongresser.

Aktiviteter i 2021

  • Wonderful Copenhagen kortlægger foreningernes efterspørgsel på nye kongresprodukter og afviklingsmodeller i lyset af COVID-19. På den baggrund rådgiver Wonderful Copenhagen både partnerne i byen og de internationale kunder om den nye konkurrencesituation, så hovedstadens kongrestilbud også i fremtiden er i international klasse.
  • Videreførelse af kongrespuljen, som styrker muligheden for at vinde bud samt understøtter diverse outreach-tiltag i forbindelse med kongresser.
  • Der igangsættes en indsats med at skabe ny forretning for erhvervet som kompensation for det forventede fald i antallet af store kongresser. Dette vil inkludere en ny digital salgskanal målrettet mindre kongresser med 500-2000 deltagere og udvikling af en model og værktøjskasse til ’dyrkning’ af egne, nye internationale kongresser.
  • Gennem Copenhagen Legacy Lab arbejdes der på at sikre en større og varig værdi fra kongresser.
  • Endelig fokuserer indsatsen på at maksimere den forretningsrejsendes tid og forbrug i byen.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante interessenter, herunder bl.a.  Copenhagen Capacity, International House, turismeerhvervet og organisationer, samt internationale foreninger og værter af de pågældende kongresser og events.