The Royal Danish Opera House

OPEN CALL TIL KULTURPARTNERE I HOVEDSTADSREGIONEN - SKAB NYE LØSNINGER MED FOKUS PÅ KULTURGÆSTEN

Foto: Eleonora Costi

Drømmer I om at teste nye oplevelsesformater af? Vil samarbejder på tværs af turisme-værdikæden indfri nye potentialer? Kan I udnytte jeres arealer og byen på nye måder? Kan digitalisering løse nogle af jeres udfordringer ifm. COVID-19-krisen? Tvinger den jer til at tænke i nye målgrupper?

Ansøgningsfrist: Fredag d. 16. april kl. 12.00 

Din kulturinstitution har her en fantastisk chance for at blive KULTUR-TEST-LAB med et tildelt budget, hvor I tester konkrete løsninger, der sikrer kulturoplevelsernes attraktivitet og overlevelse under COVID-19. 

Målet er, at I udvikler nye gæsterelaterede løsninger, der styrker jeres forretning i en svær tid, og som efterfølgende kommer hele kultur- og turismeerhvervet til gode. Forløbet begynder i maj 2021 og afsluttes i december 2021. Det er gratis at deltage, og der bliver udvalgt 5 KULTUR-TEST-LAB. 


HVEM KAN SØGE? 
Kulturinstitutioner, events og andre oplevelsessteder, der ligger i hovedstadsregionen, og som brænder for at teste konkrete løsninger af OG kan afsætte ressourcer i form af arbejdstimer til det. Det kan være en enkelt organisation eller flere, der går sammen om at teste en fælles løsning. 


HVAD FÅR I UD AF AT VÆRE KULTUR-TEST-LAB? 

 • I bliver en del af et innovationsforløb faciliteret af bureauet Designit og flankeret af analysebureauet Epinion, hvor I får metoder og værktøjer til idéudvikling og kreative løsninger, der sætter gæsten i centrum.     

 • I får dybdegående viden og indsigt i kulturgæstens behov og præferencer under COVID-19.   

 • I får feedback og rådgivning fra eksperter, forretningsudviklere og analytikere og indgår i et forløb med 5 andre kulturpartnere. 

 • Der er afsat et innovationsbudget på minimum 100.000 DKK pr. testlab. Beløbet går til udvikling og test af en løsning med hjælp fra fageksperter, konsulenter og analysebureauer. 

 • Det er gratis for jer at være KULTUR-TEST-LAB, og alle udgifter til fx rejser, deltagelse etc. afholdes af projektet. Dette gælder dog ikke jeres arbejdstimer. 


HVORDAN SØGER JEG? 
For at ansøge skal I udfylde dette Ansøgningsskema og maile det til loc@woco.dk inden d. 16. april kl. 12.00. 

I skal opfylde følgende kriterier: 

 • I skal dedikere et arbejdsteam på min. 2 personer (lønnede), som skal bruge tid på at deltage i hele forløbet i KULTUR-TEST-LAB bl.a. en to-dages Opstartscamp den 19. og 20. maj samt på en heldags individuel Innovationsworkshop i juni måned samt afsætte tid til at udvikle og teste løsningen i samarbejde med konsulenter og Wonderful Copenhagen.

 • I skal dele data og resultater fra jeres KULTUR-TEST-LAB med hele kultur- og turismebranchen. 

 • I skal teste løsningen på kulturgæsten i løbet af projektperioden. 

 • Registrere den tid, I bruger i projektet, og sende dokumentation herfor (timeregistreringer fremsendes). 

Udvælgelseskomité:

 

Repræsentanter fra Københavns Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet og Wonderful Copenhagen.

Der afsættes et innovationsbudget på minimum 100.000 DKK pr. testlab til udvikling og test af en løsning.

Ansøgningsfrist: 

 

16. april kl. 12.00

 

I får svar på jeres ansøgning inden udgangen af april 2021. 

HVAD LÆGGES VÆGT PÅ I UDVÆLGELSEN? 
I udvælgelsen af ansøgere vil der tilstræbes repræsentation af udfordringer/potentialer i relation til pandemien, dog vil følgende kriterier vægtes højt:  

 • Ansøgere, der samarbejder med andre kulturpartnere om projektet eller, hvor en kulturpartner går sammen med en turismeaktør i Hovedstaden fx hotel, restaurant, butik, oplevelsesaktør etc.

 • Skalerbarhed - at løsningen kan inspirere og give brugbar viden til andre aktører i kultur- og oplevelsesbranchen.  

Der lægges desuden vægt på, hvor stærk motivationen er for at blive KULTUR-TEST-LAB.  

I får svar på jeres ansøgning inden udgangen af april 2021. 

De fem KULTUR-TEST-LAB i hovedstadsregionen i regi af Comeback Copenhagen bygger ovenpå de 17 testlab, der allerede er i gang i den nationale indsats for kulturturismen under projektet Kickstart Kulturturismen.
Læs om de 17 igangværende test-lab.

 

KONTAKT
Hvis I har spørgsmål til ansøgningskriterier, ansøgningsskema eller andre forhold, så kontakt venligst:

Wonderful Copenhagen                
Louise Örnfelt 
loc@woco.dk  
3121 3181