City Hall, Tivoli

Ny fælles og ekstraordinær markedsføringsindsats skal løfte turismen i hovedstaden

5.3.2021
Foto: Mellanie Gandø

Med en ny fælles markedsføringsstrategi og en ekstraordinær markedsføringsindsats i 2021 intensiverer Wonderful Copenhagen og VisitDenmark arbejdet med at genrejse turismen i hovedstaden.

Med en nedgang i overnatningerne i hovedstaden på 56 pct. og tabt turismeomsætning på 28 mia. kr. i 2020, har pandemien ramt turismen i hovedstaden hårdere end noget andet sted i Danmark.

København er i hård konkurrence med andre nordeuropæiske storbyer, og den internationale konkurrence om at tiltrække storbyturister bliver endnu hårdere de kommende år. Det er en helt ekstraordinær situation, som kræver en ekstraordinær og fælles indsats.

Med en fælles, ambitiøs markedsføringsstrategi med styrket samarbejde hele vejen igennem gæstens brugerrejse sætter VisitDenmark og Wonderful Copenhagen en fælles retning for de kommende års arbejde med markedsføring af hovedstaden, både nationalt og internationalt. Strategien skal bidrage til, at hovedstaden kommer bedst muligt gennem krisen. Ambitionen er, at omsætningen hurtigst muligt skal bringes tilbage til et 2019-niveau.

Særlig indsats for 2021

Som en del af den nye marketingstrategi prioriteres en ekstraordinær fælles markedsføringsindsats i 2021 målrettet både danske og internationale gæster.

I 2021 allokeres derfor en samlet ekstra investering til markedsføring på op til 45 mio. kr. VisitDenmark investerer 20 mio. kr., mens Wonderful Copenhagen investerer 25 mio. kr.

I tillæg hertil vil både VisitDenmark og Wonderful Copenhagen understøtte denne særskilte markedsføringsindsats i 2021 via organisationernes grundlæggende arbejde og supporterende aktiviteter.

”Med et nyt fælles afsæt og ekstraordinære midler skaber vi sammen med VisitDenmark de bedst mulige rammer for at inspirere folk til igen at besøge hovedstaden, så vi hurtigst muligt kan genrejse et erhverv, der i 2019 bidrog med 63.000 arbejdspladser og 17,5 mia. kr. i skatteindtægter,” siger adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen.

Vi vil i år, og i årene der kommer, sammen med Wonderful Copenhagen og alle partnerne, gøre vores yderste i forhold til at få genskabt turismen til København. Det vil vi først og fremmest gennem et stærkt fokus på markedsføring i forhold til danskerne og på en øget markedsføring i forhold til nærmarkederne, hvor kendskabet til Danmark og København i forvejen er stort, og hvor det er let at komme til Danmark transportmæssigt,” siger adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark.

København og Danmark skal understøtte hinanden

Hovedstaden er med Copenhagen-brandet Danmarks mest kendte destinationsbrand internationalt, og det er et vigtigt element i VisitDenmarks overordnede branding for Danmark, hvor København spiller en vigtig rolle som indgangen til Danmark fra mange markeder.

Med den nye fælles markedsføringsstrategi er der fuldt fokus på at sikre optimalt brug af ressourcerne og på at udnytte hinandens kompetencer. Samtidig skal strategien sikre, at den overordnede branding af Danmark og markedsføringen af hovedstaden i endnu højere grad skal understøtte hinanden. I 2021 vil VisitDenmark og Wonderful Copenhagen derfor i fællesskab etablere en endnu stærkere sammenhæng mellem brandet Danmark og brandet København.

Det gælder på tværs af ferieturister, krydstogtturister og erhvervsturismen. Og på tværs af markederne, hvor der i 2021 er særligt fokus på det danske marked samt på nærmarkederne – især nabolandene – i takt med, at restriktioner, rejseanbefalinger og grænseåbninger muliggør det. Alt sammen med hensyntagen til tilgængelighed fra de pågældende markeder. Markedsføringsstratgien har et fortsat stærkt fokus på det europæiske marked, men også et særskilt fokus på gradvist at genoprette Københavns vigtigste fjernmarked, USA.

Strategien er et af de 12 initiativer i den genopretningsplan for hovedstadens turisme, som Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen netop har lanceret.

DOWNLOAD STRATEGI