Airport

Genetablering af internationalt rutenetværk til Københavns Lufthavne

Foto: Stewen Quigley

Initiativ 11

Situationen
COVID-19 har ramt flytrafikken til og fra hovedstaden hårdt. Den internationale efterspørgsel efter både ferie- og erhvervsrejser er kraftig reduceret, og den lave efterspørgsel har samtidig ført til færre flyafgange og lukninger af flyforbindelser. Hovedstadens turisme er i betydelig grad afhængig af Københavns lufthavn og i 2020 er der mere end 100.000 færre flyafgange ind og ud af Kastrup end året forinden. To ud af tre internationale turister i København kommer normalt med fly, hvorfor der er behov for et særligt fokus på at genoprette flytilgængeligheden.

Initiativ: Genetablering af rutenetværk til Københavns Lufthavne

For at genoprette flytilgængeligheden vil Greater Copenhagen Connected fokusere på at genstarte vigtige ruter frem for alene at fokusere på at tiltrække nye. Der vil i 2021 i Greater Copenhagen Connected være fokus på at genoprette vigtige flyruter i Europa, ligesom der investeres i genopretning af de vigtigste interkontinentale ruter. Målgruppen er internationale turister, der overvejer København som feriemål. Indsatsen vil ske gennem kampagner, der tiltrækker relevante og højtforbrugende turister til hovedstaden.

Aktiviteter i 2021

  • Identificering af de mest kritiske ruter i forhold til relevante eksport- og turismekritiske nær- og fjernmarkeder og på den baggrund udarbejde en shortlist af ruter.
  • Der gennemføres målrettede kampagner over for internationale, relevante og højtforbrugende turister, der overvejer København som rejsemål på baggrund af shortlisten. Markedsføringsindsatsen skal ske inden for rammerne af den fælles markedsføringsstrategi og i samarbejde med VisitDenmark.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen i samarbejde med Erhvervsministeriet, VisitDenmark, Udenrigsministeriet (Invest in Denmark), Transportministeriet, Københavns Lufthavn og Københavns Kommune.

Til forsiden af Comeback Copenhagen