Aarhus meeting Greater Copenhagen

Værdsættende feedback

Foto: Kim Wyon

Feedback bliver ofte forbundet med at blive fortalt, hvad man ikke er god til, eller hvad man burde have gjort anderledes. Men feedback bør ikke handle om kritik, eller bruges som en undskyldning for at rende rundt og fortælle andre, hvordan de skal forandre sig.

Værdsættende feedback er et redskab vi bruger til at hjælpe hinanden med at få øje på vores udviklingspotentiale, både vores personlige og vores fælles. Regelmæssig og konstruktiv feedback er en af nøglerne til teamudvikling og personlig udvikling.

For at blive i en værdsættende, konstruktiv ramme, er det for det første en god ide at tage udgangspunkt i en konkret situation såsom et specifikt møde, en samarbejdssituation eller et projekt. Og for det andet at bruge et fast format. Her er et format som har to dele:

1. "Det, jeg sætter mest pris på ved dig, er ..."

2. "Hvad jeg gerne vil se mere af fra dig er ..."

Den første del handler om at vælge den ting som man sætter allermest pris på ved den anden person, det kan være en særlig styrke eller en særlig måde personen handlede på.

Eksempel 1:

Det, jeg sætter mest pris på ved dig, er din åbenhed og ærlighed; du sætter altid spørgsmålstegn ved ting, som du ikke er enig i eller er usikker på. Forleden rejste du et spørgsmål på vores morgenmøde, der betød, at vi kom frem til en meget mere effektiv løsning, end den vi havde.

Den anden del handler om at pege på noget den anden kan gøre, som efter din mening vil gøre dem endnu bedre i en lignende situation i fremtiden.

Eksempel 2:

Hvad jeg gerne vil se mere af fra dig, er at du lader denne nysgerrighed og ærlighed komme ud i større møder, da vi alle kan drage fordel af den indsigt du besidder. F. eks kunne teamet virkelig drage fordel, hvis du blev mere involveret i at stille spørgsmål på vores kundemøder.

En af pointerne med dette format er at formulere sin feedback på en måde, så den bliver let for modtageren at tage ind og arbejde videre med. Formatet indeholder alle de nedenstående tips til at give feedback:

Når du giver feedback:

  • Begræns din feedback - så undgår du at overvælde din modtager.
  • Start med styrker - så undgår du at din modtager går i forsvar.
  • Vær konkret - undgå generaliseringer og prøv at komme med eksempler.

Når du modtager feedback:

  • Lyt - undgå at gå i forsvar og at forklare dig selv.
  • Vær åben - for nye ideer og andre holdninger.
  • Reflektér - over den feedback du har fået, og beslut hvad du vil gøre med den.

Husk! Din feedback er din opfattelse af den anden person. Det er muligt de ikke accepterer din feedback. Den feedback du modtager, er på samme måde den anden persons opfattelse. Det er op til dig, om du accepterer den feedback du får.