Bikes

Tre råd om prototyper og designprocesser

Foto: Astrid Rasmussen

Man kan ikke blive iværksætter ved at læse om det – man skal ud og have jord under neglene. De første spæde skridt består hovedsageligt i at teste sin egen viden, definere sin målgruppe og bygge en prototype. 

Vi har samlet nogle konkrete råd at værktøjer til at komme hurtigt fra 0 til 100 med projektet.

1. Afklar dine hypoteser

Det er vigtigt at gøre dig klart, hvilket vidensgrundlag, du arbejder ud fra. Derfor skal du først afklare med dig selv, hvad du reelt ved, hvad du tror du ved og hvad du afgjort ikke ved om både din målgruppe, dit koncept og dets forretningspotentiale. Formulér hypoteser som: X% af Y (f.eks. mænd over 30) vil gøre Z (f.eks. købe produkt ‘A’, klikke på knap ‘B’), når de interagerer med mit produkt. På den måde indarbejder du den viden, du mener at have, i konkrete udsagn, som du kan teste senere. Hypoteserne kan også (re)formuleres, efter du har undersøgt din målgruppe nærmere eller konkretiseret dit koncept.

2. Lær din målgruppe at kende

Din målgruppe er toneangivende for resten af dit arbejde. Hvem du vil skabe værdi for er afgørende for, hvordan du skal/kan gør det. Hvis dit koncept henvender sig til kvinder mellem 20 og 30 år fra Horsens, er Danmarks Statistik en nem måde at få en ide om markedspotentialet fra start. Hvis du har en B2B-løsning i tankerne, er der på e-statistik oversigter over og data om de forskellige brancher, hvilket kan være en fornuftig indledende indikator. Desuden kan du med fordel benytte dig af branchekoder til at trække lister af virksomheder ud fra f.eks. Proff, Vainu eller Risika, så du nemt kan kontakte dem.

En god måde at komme i gang med at brainstorme over din målgruppe kan være at kortlægge den. Du kan komme i gang på: Value Proposition Canvas. Derudover har TourismX Toolbox et værktøj med nyttige ressourcer og metoder til arbejde videre med din målgruppe.

3: Giv form til din idé og test den

Ét af de mest inspirerende aspekter ved at søsætte nye, digitale produkter, er at se dem komme til live som prototyper. Alle kan lave en prototype. Det kan være en simpel skitse på et stykke papir. Hvis du vil lave en mere avanceret prototype, findes der masser af redskaber til at designe interaktive løsninger. Vi anbefaler Adobe XD – hvad end det er en iOS app, en webapplikation eller noget tredje, du vil bygge, kan det klares effektivt i XD.

Når du er klar til at teste din løsning af, er det tid til at komme i dialog med din målgruppe. Det er bl.a. her, du skal undersøge, om dine indledende hypoteser holder stik. Hvis dine brugere ikke bor lige rundt om hjørnet, er Preely et godt redskab til at nå ud til dem alligevel og lave mange tests på én gang. Du får også brug for mere dybdegående sparring med din målgruppe. Længerevarende, kvalitative undersøgelser –  såsom interviews eller observationsstudier – er den bedste metode til at få tilbundsgående indsigt i dine brugeres forhold til dit produkt. En 10-minutters snak med mennesker på din lokale kaffebar eller rundt om i nabolaget kan også give værdifulde indsigter, så længe det er mennesker, du ikke kender.