Team & Samarbejde

Gå på oplevelse i brugbare værktøjer, artikler og best practice til inspiration for alle i det danske turismeerhverv, der har et behov og en interesse for at udvikle et nyt produkt eller service til deres forretning.

Få hjælp med disse værktøjer til udviklingen af dit team og for at sikre at du får mest muligt ud af dine møder

Udvikling af Teams

Få hjælp med modellen "Form, Storm, Norm, Perform" til udviklingen af teams.

Team Retrospektiv

Brug team retrospektiv værktøjet til at få dit team til at reflektere over samarbejdet og arbejdsgange.

Mødeplanlægning

Få hjælp med værktøjet IDOARRT (Intention, Desired, Outcomes, Agenda, Roles, Rules & Time) for at sikre planlægningen af dine møder.

Facilitering

Fem principper som du kan bruge til at blive en bedre facilitator.

Redskaber til konstruktiv feedback

Feedback bør ikke handle om kritik, eller bruges som en undskyldning for at rende rundt og fortælle andre, hvordan de skal forandre sig. Regelmæssig og konstruktiv feedback er en af nøglerne til teamudvikling og personlig udvikling.
 

Værdsættende feedback

Foto: Julie Panton

Værdsættende feedback er et redskab vi bruger til at hjælpe hinanden med at få øje på vores udviklingspotentiale, både vores personlige og vores fælles.

Se også

Kerneværdier

Hackaton

Værditilbud

Visionserklæring

Se alt