Reffen

Team retrospektiv

Foto: Lukas Bukoven

Et team retrospektiv er et møde, hvor teamet reflekterer over samarbejde og arbejdsgange, og laver en plan for hvordan de kan forbedre deres effektivitet.

Da det handler om at komme ind i en fast rytme, hvor teamet arbejder med løbende udvikling, er der her beskrevet en simpel og effektiv metode, som kan gennemføres på et par timer. Metoden kaldes ”Stop, Start, Fortsæt”.

Det anbefales at teams har flere, korte, retrospektiver fx en gang hver tredje uge, i modsætning til et længere møde, en gang hvert halve år, hvilket ikke er ualmindeligt i mange virksomheder.

Retrospektivet skal være et trygt rum, hvor folk kan udtrykke deres ærlige feedback om, hvad der går godt, hvad der kan forbedres, og have en diskussion omkring ting, der skal ændres. Mødet skal ende med dokumenterede handlinger.

Forberedelse: Inden mødet tegnes en tidslinje op på væggen, eller på gulvet der fx illustrer de sidste tre uger. Du får også brug for en flipover, tavle eller lignende. Sørg for at der er post-its, notes blokke og penne til alle deltagere.

Introduktion: Introducér formålet med mødet, og tilskynd en tryk, åbent og ærlig ramme for mødet.

Op at stå: Bed deltagerne stille sig i en halvcirkel omkring tidslinjen, med en pen, en post-its og notes blok i hånden.

Vigtigste begivenheder: Bed deltagerne om at identificere de vigtigste begivenheder i forløbet (teamets success'er, udfordringer, afgørende øjeblikke, lærringer etc.), skrive dem på post-its og placere dem på tidslinjen.

Mønstre: Bed deltagerne om at træde et skridt tilbage, og tag en kort snak omkring hvilke tanker det samlede billede giver.

Stop: Bed deltagerne om at identificere de ting som har fungeret mindre godt i teamets samarbejde og som bør stoppe - skriv det op på en tavle.

Start: Bed deltagerne om at identificere hvad der kan forbedre samarbejde, og som bør introduceres - skriv det op på en tavle.

Fortsæt: Bed deltagerne om at identificere de ting som har fungeret godt i teamets samarbejde, og som er vigtige at bibeholde - skriv det op på en tavle.

Aftaler: Tjek med gruppen om der er enighed omkring alt hvad der er blevet skrevet op i løbet af mødet. Lav eksplicitte aftaler om ved som tager ansvar for hvilke ting, og sørg for at forpligte hinanden på at efterleve det som er generelt for hele teamet.

Parkeringsplads: Giv tid og plads til opklarende spørgsmål, og til at folk kan udtrykke deres forskellige holdninger. Det kan samtidig være en god ide at arbejde med en parkeringsplads - et sted hvor de spørgsmål og uenigheder der måtte opstå, som kræver længere tid, kan skrives op. Det kræver selvfølgelig at du som mødeleder, vender tilbage til disse på et senere møde.