Strøget in Copenhagen

Facilitering - 5 principper

Foto: Ty Stange

Der bliver spildt alt for meget tid i møder og workshops, enten fordi det er uklart, hvem der leder mødet.

En af disciplinens pionerer har sagt, at facilitering handler om: "At lede grupper gennem mål-orienterede processer, på måder der fremmer deltagelse, kreativitet og ejerskab hos alle involverede."

Der bliver spildt alt for meget tid i møder og workshops, enten fordi det er uklart, hvem der leder mødet, eller fordi mødelederen ikke har gjort sig større overvejelser omkring, hvordan samarbejde kan fremmes, eller hvordan processen kan drives fremad.

Det er ærgerligt for udover at en dårlig mødekultur påvirker kvaliteten af møderne, kan den også påvirke tillid, engagement og trivsel negativt.

God facilitering er fantastisk, når det gælder samarbejdsprocesser, interaktiv læring, relationsopbygning og udviklingsprocesser.

Du har uden tvivl allerede nogle naturlige og nogle tillærte evner som facilitator, men det kan være en vanskelig opgave selv for erfarne ledere, at navigere i en gruppe med stærke personligheder og egoer.

Så hvordan leder vi møder og workshops, der rent faktisk fungerer for mennesker, og fører til kreative løsninger og reel forandring?

Her er fem principper du kan bruge til at blive en bedre facilitator

1. Vær forankret i et klart formål og i tydelige ønskede resultater

Samarbejdsprocesser er uforudsigelige - når folk undersøger, diskuterer og skaber sammen, er det forventeligt, at processen ikke følger et manuskript. Når processen udspiller sig, er det derfor vigtigt at have et klart defineret formål med processen og tydelige ønskede resultater, som du kan bruge til at lede diskussionen, bringe fokus tilbage og håndtere uventede drejninger.

2. Fremme et trygt arbejdsmiljø

For at samarbejde effektivt skal folk føle sig trygge. De skal føle, at det er trygt at engagere sig uden at være bange for at blive bedømt. Sørg for at fremme et trygt og kollaborativt arbejdsmiljø, ved at formulere guidelines (f.eks. "Vær åben og ærlig," “byg på hinandens idéer”), ved kontinuerligt at invitere og opmuntre alle til at deltage og ved tydeligt at adressere adfærd, der bedømmer, underminerer eller på anden måde devaluerer andre deltageres indsats.

3. Opmuntre til deltagelse, stil åbne spørgsmål

En samarbejdsproces er kun vellykket, hvis alle deltagere er involveret på en meningsfuld måde. Når du faciliterer, skal du være opmærksom på alle medlemmer af gruppen, og sørge for at inkludere alle. Det er normalt, at nogle taler mere end andre. Forsøg at opretholde en balance ved at bruge åbne spørgsmål, og ved at invitere mere stille personer til at være aktive f.eks. ved at spørge ”hvad synes du er vigtigst på dette område?"

4. Få folk til at være aktive og bevæge sig rundt

De fleste af os bruger det meste af vores tid på arbejdet siddende. Det er ikke kun usundt for kroppen, det hindrer også kreativitet og flow, når vi samarbejder. Den mest enkle måde at bringe energi ind i en samarbejdsproces er ved, at få folk til at bevæge sig rundt. En nem måde at gøre det på er, at få folk til at arbejde mens de står op i stedet for at sidde ned. Det kunne være ved at bruge en væg eller tavle, når der skal brainstormes eller udvælges muligheder, og lade deltagerne stå op og udforske sammen.

5. Fremme ejerskab og engagement

Det er ikke nok, at deltagerne møder op til en workshop - vi vil som regel gerne have dem til at engagere sig fuldt ud, og i sidste ende tage ejerskab for resultaterne. Som facilitator kan du fremme ejerskab og engagement ved at opmuntre deltagerne til at tage ansvar. Skub dem blidt men sikkert mod konkrete forpligtelser, når ideer og potentielle handlinger dukker op.