Sankt Hans Frederiksberg Garden

Produkttest

Foto: Morten Svane

Produkttest indeholder en række metoder, som kan give væsentlige indsi­gter til udviklingen af dit produkt. Har du et digitalt produkt er tilgangen selvfølgelig anderledes end hvis du fremstiller et fysisk produkt.

Formål

En effektiv produktudvikling er dybt afhængig af en klar forståelse af de udfordringer brugerne har i brugen af dit produkt. At teste et produkt jævnligt giver dig et klart billede af, hvordan du bedst prioriterer indsatsen med produktudvikling.

En produkttest skal give dig indsigter inden for 3 områder:

 • Overordnet vurdering af produktets ide i forhold til brugerens behov.
 • Formår kunden at bruge produktet efter hensigten?
 • Har brugeren en positiv oplevelse med produktet?

Proces

Til en produkttest skal du gennemføre test med 6 potentielle brugere af dit produkt.

Prætest interview

Start en test med et præ-interview, hvor du spørger ind til brugerens udgangspunkt for at bruge produktet:

 • Hvor tit benytter de et tilsvarende produkt?
 • Hvilke situationer er de i, når de bruger et lignende produkt?
 • Hvad har de af oplevelser, gode og dårlige med denne type af produkter?
 • Forklar hvad det er brugeren skal teste, og få ham til at dele sine. umiddelbare forventninger til løsningen.

Testen

Overordnet set er tilgangen til testen altid den samme - det gælder om at se produktet gennem kundens øjne. Men måden at gennemføre testen på kan variere. 

Her er de tre mest almindelige typer:

 • Digitale tænke-højt test lader dig få indblik i hvordan dine digitale produkter virker. Her vil du bede brugeren gennemføre en opgave mens du ser på. Undervejs vil du supplere med spørgsmål, der afdækker hvordan brugeren oplever det digitale produkt. Om der er noget der overrasker dem? Om de oplever forhindringer på vejen og går i stå?
   
 • Mystery Shopping tester en service på fysiske lokationer. Her lader du brugeren besøge og opleve servicen. Brugeren bliver bedt om at bemærke positive og negative dele af oplevelsen undervejs. Når besøget er overstået udfylder brugeren et spørgeskema, der stiller spørgsmål til en række aspekter af oplevelsen.
   
 • Det er bedst at teste et fysisk produkt i den kontekst, hvor det forventes at blive brugt. Bed brugeren løse den opgave produktet benyttes til. Observer brugeren benytte produktet og spørg ind til oplevelsen og udfordringer. Tænk også over brugssituationer med produktet før og efter brug, Eksempelvis nedpakning og opbevaring.

Post-test interview

Efter test gennemføres et kort opsamlende interview. Få brugeren til at give sin overordnede vurdering af oplevelsen. Var den positiv eller negativ? Spørg ind til, hvad der er de afgørende faktorer for oplevelsen.

Spørg ind til om der var elementer af oplevelsen, der var problematiske.

Spørg ind til hvor godt oplevelsen matchede de behov, som brugeren selv har, når brugeren har brug for et lignende produkt.

Bearbejdning

Med 6 gennemførte test kan du nu opsummere resultaterne. Problemer der påvirker flere brugere vil være et oplagt sted at kigge på muligheder for forbedring.