Tomorrow's urban travel 2018

Hackathon

Foto: Wonderful Copenhagen

Et hackathon er en åben og intens udviklingsdag for alle som vil finde en kreativ løsning på et problem.

Et hackathon er en åben og intens udviklingsdag for alle som vil finde en kreativ løsning på et problem. I et hackathon mødes en gruppe af personer, gerne idérige og med forskellige baggrunde. Man sætter en hel dag af og arbejder på at bygge konkrete løsninger på problemer i grupper på 3–5 personer.

Formål

Et hackathon kan være en stærk måde at udvikle nye tilgange til problemstillinger og hurtigt få en demo af nye løsninger klar, hvad enten den er teknologisk eller ej. De arbejdende grupper skal have stor frihed til at udvikle de løsninger de brænder for på deres egen måde, for derved frisættes deltagerne bedst til at vælge deres egne tilgange og bruge flere færdigheder. Det giver engagement i gruppen og sikrer nye og anderledes løsninger.

Et godt tip er at invitere eksterne eksperter og idefolk til at deltage i et hackaton.

Proces

Sæt tiden og problemstillingen

Hackathons oprindelige format var 24-timers seancer, men man kan sagtens få gode resultater i løbet af en enkelt arbejdsdag.

Hackathons bliver bedst, hvis I sætter en fælles problemstilling, der er åben for mange typer af forslag til løsninger.

I tiden op til et hackathon er det en god ide at bede deltagerne dele deres ideer til hvad de vil arbejde på af projekter, så der fra start er et overblik over projektgrupper og så man ikke starter helt fra bar bund om morgenen.

Forbered hackathon-området

I har brug for et sted, der har plads til at flere grupper af 3–5 personer kan arbejde sammen i grupper ved fællesborde. Dertil er der brug for et samlingsområde til fælles præsentationer og demoer.

Morgenmødet

Alle hackathons starter med et morgenmøde, hvor dagens problemstilling bliver præsenteret.

Herefter præsenterer gruppedeltagere, der fra start har ideer til projekter deres projekt. Folk der endnu ikke er i grupper, kan melde sig ind i projekter.

Hacking

Når morgenmødet er overstået, går hackingen i gang. Grupperne arbejder nu koncentreret under egen ledelse ved gruppebordene med at udvikle og designe løsninger.

Demo

Dagen slutter med, at deltagerne i hackathonet præsenterer deres løsninger ved en demo. Det er meningen, at det skal være en festlig begivenhed, og at alle deltagerne i hackathonet ser med. Hav gerne masser af drikkevarer og snacks.

Kilder: