Udsigt Rundetårn

Fundraising - tjekliste for turismevirksomheder

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Fundraising er en disciplin i sig selv, men her finder du en tjekliste med otte spørgsmål du skal stille dig selv for at komme godt på vej.

TJEK 1: Hvordan bidrager dit projekt til en positiv samfundsudvikling?

Fondene ønsker at bidrage positivt til samfundet. Overvej derfor hvordan dit turismeprojekt er med til at skabe værdi. Der skal, som udgangspunkt, være tale om et projekt, der kommer den brede offentlighed til gode. Almennyttige fonde ønsker at støtte almennyttige projekter. Jo flere, der kan få gavn af projektet, desto bedre.

TJEK 2: Kan du skabe et match mellem fonden og dit projekt?

Mange ansøgere får svar fra fondene om, at deres projekt ikke matcher bevillingskriterierne. Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i fondens formål og tidligere bevillingspraksis. Du skal vise, hvordan netop dit projekt, kan være med til at virkeliggøre fondens strategi.

TJEK 3: Har du styr på din organisering?

Almennyttige fonde støtter typisk ikke kommercielle projekter. Dette er en udfordring for de fleste turismeprojekter, og derfor er funding mulighederne begrænsede. Brug derfor tid på at finde de fonde og puljer, der har fokus på at udvikle lokalsamfund og at skabe arbejdspladser. For at komme i betragtning til midler fra almennyttige fonde, kan det være en ide at arbejde med din organisering, herunder at sikre, at ansøgningen har en afsender, som matcher fondens kriterier.

TJEK 4: Har du de rette partnerskaber på plads?

Overvej om du har de rette kompetencer til  at gennemføre projektet. Måske er der behov for, at du indgår partnerskaber, så I er flere om at løfte projektet. Det er vigtigt at vise fondene, at der er opbakning til turismeprojektet. Det kan du gøre ved at vedlægge samarbejdserklæringer fra interessenter. Det kan fx være fra den lokale erhvervs- og turistforening, repræsentanter fra målgruppen, fra kommunen eller fra destinationen.

TJEK 5: Har du et innovativt projekt?

Fondene ønsker typisk at støtte projekter med et højt ambitionsniveau og en høj grad af innovation. De ser gerne projekter, som har relevans i et større perspektiv, som gør en forskel for mange og som udvikler nye løsninger. Lav derfor den nødvendige research og find ud af om dit projekt minder om noget, der allerede findes.

TJEK 6: Har du et konkret og realistisk budget?

I et projektbudget bør det være tydeligt hvad pengene går til, og hvad det er fonden støtter. Et uspecificeret eller et ”oppustet” budget, vil få alarmklokkerne til at ringe hos fondene. Fonde ønsker i almindelighed ikke at støtte drift. Der kan godt være tale om forskellige former for administrationsomkostninger i forbindelse med projektet, men dette må ikke udgøre hovedparten af budgettet.

TJEK 7: Har du styr på din medfinansiering?

Fondene skal kunne se, at du som projektejer også investerer i dit projekt. Derfor er det vigtig at vise, at du og eventuelle partnere medfinansierer projektet med penge eller arbejdskraft og på den måde selv er med til at tage ansvar for projektet.

TJEK 8: Har du opsat mål for dit projekt?

I ansøgningen skal det være tydeligt, hvad de forventede effekter af projektet er, hvordan der skal evalueres og hvordan projektets resultater skal deles med andre.

Tilbage til Toolbox