Møns Clint Sunrise

Fremtidsvision med øvelsen “Forsidehistorien”

Foto: VisitDenmark

En fremtidsvision er en beskrivelse af virksomhedens ønskede fremtid - noget der kræver betydelig forandring at opnå. Visionens vigtigste funktion er at motivere og guide virksomheden i forhold til den retning den skal udvikles i.

Hvor missionen aldrig kan opnås til fulde, er visionen et større mål med en tidshorisont på alt fra 10-30 år. 

I tillæg til målet bør visionen indeholde en levende beskrivelse af, hvordan det vil se ud når vi når målet, som vi kan have med os i tankerne.

LEGOs vision: “Vi er banebrydende inden for nye måder at lege; legematerialer og forretningsmodeller for leg. Vi udnytter globalisering og digitalisering. Det handler ikke kun om produkter, men om at realisere det menneskelige potentiale”

Hvor ambitiøs bør visionen være? Den interne organisation skal tro på målet, ellers har det ikke den rette motiverende effekt, men det er ikke helt galt, hvis folk uden for virksomheden, tænker at I lider af en form for storhedsvanvid.

Når vi skal formulere et så stort mål tvinges vi til at tænke visionært. Vi kan ikke analysere os frem til dette mål, eller regne det ud.

En simpel og kreativ metode for at nå frem til en fremtidsvision hedder Forsidehistorien. Øvelsen går ud på at forestille sig, at man befinder sig; (f.eks.) 10 år ude i fremtiden, at virksomheden er lykkedes og derfor er forsidehistorie i et prominent magasin. Man skriver historien som om den allerede har fundet sted. Du kan bruge nedenstående spørgsmål som støtte:

  1. Hvilket magasin er der tale om? - Magasinet du vælger siger en del - er det Berlingske, Ekstra Bladet, et branchemagasin, Times Magazine eller Wired?
  2. Hvad forestiller forsiden? - Lav en fængende forside. Tegn eller klip og indsæt billeder fra rigtige magasiner.
  3. Hvad er de store overskrifter i artiklen? - Hvad ville få folk til at stoppe op på deres vej og læse artiklen?
  4. Hvad står der i underrubrikkerne? - Hvad er essensen af det hele? Hvad siger artiklen I har opnået?
  5. Hvilke billeder / illustrationer er der i artiklen? - Hvilke øjeblikke er der taget billeder af på rejsen? Hvad er endt på Instagram og Facebook?
  6. Hvem udtaler sig, og hvad siger de? - Nævn ikke kun de positive citater. Tænk også på hvordan jeres konkurrenter og kritikere reagerer?

Når I er færdige med jeres forsidehistorie, er I forhåbentlig ekstra motiverede i forhold til fremtiden. Nu er det tid til at gøre den mere konkret og validere den med andre. Her handler det ikke om at fortabe sig i formuleringer og sprog, men om at få indholdet i en fremtidsvision på plads, der kan motivere og inspirere hele virksomheden.

Øvelsen kan gøres alene, men det er en  god ide at involvere flere. Man kan gøre det sammen med en forretningspartner, sine ansatte eller enhver anden som man føler er en god sparringspartner.

Ressourcer: