Meeting

Forretningsmodel med øvelsen “Business Model Canvas”

Foto: Martin Heiberg

Den oplagte årsag til at beskrive sin forretningsmodel er at sikre, at den faktisk hænger sammen og genererer overskud. Det er også én af de første ting de fleste investorer vil spørge ind til.

En forretningsmodel beskriver hvordan en virksomheds forretning hænger sammen - hvordan den skaber, leverer og opfanger værdi.

Man kan også arbejde med sin forretningsmodel med det sigte at opfinde eller genopfinde sin forretningsmodel. Det kan kaldes for forretningsmodel innovation. Der ligger nemlig rigtig mange muligheder i at tænke i nye og anderledes forretningsmodeller. Ikke mindst med tanke på den måde markedet har udviklet sig på baggrund af internettet.

Når vi tænker på kernen af en virksomhed, tænker vi ofte på det produkt eller den ydelse virksomheden skaber eller sælger. Men der er masser af virksomheder, der sælger de samme produkter som alle mulige andre, men som har fundet en innovativ forretningsmodel - en anden måde at skabe, markedsføre levere, eller tage imod betaling, og det er den virkelige kerne i deres forretning.

Et klassisk eksempel er Gillette, som var pionerer for det, som sidenhen blev kaldt for “razor and blades” modellen. Den går ud på at Gillette sælger deres barberskrabere med et tab til en lav pris, og i stedet tjener pengene på deres tilhørende barberblade, som de har en høj fortjeneste på. Gillette’s medstifter, King Camp Gillette, er kendt for at have sagt: “Give ‘em the razor; sell ’em the blades.” Den samme model benyttes flittigt bl.a. i forbindelse med printere, der kræver blækpatroner, og spilkonsoller der kræver særligt software.

Et godt redskab til at arbejde kreativt med forretningsmodeller er “Business Model Canvas.” Redskabet er et visuelt og let overskueligt diagram, som indeholder de 9 vigtigste elementer i en forretningsmodel:

 1. Værdifaktorer - hvilken værdi skaber vi for kunderne?
 2. Kunderelationer - hvordan møder og betjener vi vores kunder?
 3. Kanaler - hvordan når vi kunderne og hvordan finder de os?
 4. Aktiviteter - hvad laver vores virksomhed - hvilke primære opgaver skal vi kunne varetage?
 5. Ressourcer - hvilke ressourcer kræver det at drive vores forretning?
 6. Kunder - hvem er vores typiske kunder?
 7. Partnere - hvilke partnere er vores forretning afhængig af?
 8. Omkostninger - hvad er de centrale omkostninger ved at drive vores forretning?
 9. Indtægter - hvad er de centrale indtægtskilder?

Sådan kan du arbejde med modellen:

 1. Tænk stort: Når man arbejder med modellen er det en vigtig pointe at tegne den op eller printe den ud i et stort format. Hæng den gerne op på væggen, og træd et skridt tilbage. Det gælder nemlig om at tænke i sammenhænge og se mulige kombinationer.
 2. Brug post-its: En anden vigtig pointe er at der ofte skal genereres rigtig mange forskellige versioner før man finder en interessant forretningsmodel, så det er en god ide at bruge post-it noter, så man let kan ændre det, man har skrevet.
 3. Hvad er / hvad kunne være: Start med at beskrive din forretning som den er på nuværende tidspunkt, eller som du forestiller dig den. Prøv derefter at lege med andre muligheder - hvordan kunne den også se ud?
 4. Kriser: Kriser fremmer som regel kreativitet. Prøv for eksperimentets skyld at liste de tre vigtigste elementer i din nuværende forretning. Prøv så at forestille dig, at du af en eller anden grund ikke længere kunne benytte et af de elementer. Og tving dig selv til at komme op med en alternativ løsning. Gentag øvelsen på de tre elementer du valgte.

Ressourcer: