The Infinite Bridge | Aarhus

Få et overblik med et årshjul

Foto: Dennis Borup Jakobsen

Brug årshjulet til at fordele dine aktiviteter jævnt over året, hvor du tager udgangspunkt i din virksomheds sæsoner og dine kunders behov. Du bliver i stand til at arbejde struktureret med planlægning og afvikling af aktiviteter over året.

Årshjulet er en metode til at sørge for, at man er på forkant med de aktiviteter, som en virksomhed har i løbet af året. Det er således et visuelt overblik af aktiviteterne, så virksomheden kan planlægge og koordinere indsatserne, så du ved hvad du skal gøre, hvornår og hvorfor for bedst muligt at servicere dine kunder og promovere din virksomhed.

Det kan dreje sig om:

  • Fysiske events: Kortlæg hvilke events og aktiviteter der er i byen eller dit område, der relaterer sig til din forretning, og vurder derudover, hvornår på året det vil være fornuftigt at deltage i messer, konferencer og netværksmøder?
     
  • Sociale medier: Hvor ofte skal du lave opslag på de sociale medier? Nogle opslag egner sig til at ske på ugentlige basis, mens andre vil være mere fornuftigt at promovere hver måned eller hvert kvartal. Plot dem ind i årshjulet, så der er en kontinuerlig kommunikation til dine kunder og samarbejdspartnere.
     
  • Fysiske events og sociale medier: Plot din bys eller områdes aktiviteter og kulturelle events ind i årshjulet. Se herefter på din egen forretning i relation til  aktiviteterne og planlæg dine sociale medieopslag i forhold til disse. På den måde bliver din kommunikation relevant i forhold til det der foregår i din by eller I dit område.

Der er mange måder at bruge et årshjul på, så prøv det af og se hvad der fungerer lige præcis for dig.Ovenfor er fysiske events/aktiviteter og sociale medier, men det kunne også være dine egne fastlagte aktiviteter i firmaet målrettet dine kunder og sociale eller fysiske aktiviteter du selv vil planlægge i forhold til.

Ved at bruge årshjulet sikrer du, at der ikke ligger for mange events på samme tid og at de spredes bedst hen over året, plus at du ikke misser en god mulighed i en højtid eller lignende.